Skip to main content
Til toppen
Lovende resultater med grubbesåing

Terje Fossen-Hellesjø kan fornøyd vise fram solide røtter på rybsen han sådde 9. august ved hjelp av en HE-VA Sub-Tiller med utstyr for grubbesåing. Bildet ble tatt 28. september. Foto: Lars Ovlien.

Lovende resultater med grubbesåing

Rune Henriksen og Terje Fossen-Hellesjø har gjort omfattende forsøk med grubbesåing av rybs, raps og fangvekster på Romerike. Ved hjelp av en HE-VA Sub-Tiller med to Multi-Seeder så-aggregater har de oppnådd lovende resultater.

Tekst: Lars Ovlien

– I Sverige og Danmark er grubbesåing en av de mest brukte metodene for såing av raps, men det har ikke vært like vanlig her til lands. Siden det er mange faktorer som spiller inn var vi spente før årets sesong, men vi har oppnådd gode resultater, forklarer Terje Fossen-Hellesjø fra Sørum.

Samme med Rune Henriksen fra Nes på Romerike har han sådd rybs, raps og fangvekster i tyngre leirjord som er ideell for høsthvete.

– Oljevekstene er en fin forgrøde til hvete. Planen for vekstskifte er ett år med høstoljevekster, to år med høsthvete, havre, vårbygg, høstbygg og til slutt høstoljevekster, med fangvekster før havre og vårbygg.

De har i tillegg sådd rybs og raps på en del lettere siltjord, som enkelte høsthvetesorter trives i. Her kan rug og rughvete være alternativer.

– Vi har lagt hovedvekten på rybs fordi de passer bedre i klimaet her og kan såes litt senere, men vi har også sådd en del raps. Den gir større avlinger, men medfører en større risiko med tanke på klimaet.

Vesentlig enklere

Med tradisjonell jordarbeiding må du først pløye, deretter harve over et par ganger, tromle, så og til slutt tromle igjen, før du eventuelt legger sneglegift. Grubbesåing er mindre tidkrevende enn tradisjonell jordarbeiding. Du kan i praksis treske først og kjøre HE-VA-ekvipasjen rett i stubb, eller rett i eng hvis du har dyrket gras.

– Vi har en løsning med en HE-VA Sub-Tiller som løsner jorden i 30 cm dybde. Bak de fem tindene går det utmatingsrør som slipper gjødsel ned på jordoverflaten. En V-profil-valse følger etter og jevner ut jorda. Bakerst er det såskåler som legger ut frø og sneglegift. Alt skjer i samme operasjon, forklarer Fossen-Hellesjø.

– Det er enklere å få oljevekster til å vokse om høsten, men det er avgjørende for overvintringen at vi får et lavt vekstpunkt på plantene. Ved at tindene på grubberen løsner jorda helt ned til 30 cm vil røttene på plantene ha mulighet til å utvikle seg nedover, istedenfor at vekstpunktet hever seg. Etter en drøy måned har plantene fått en fin start og røttene har en enkel vei ned i jorda, der det er mer enn nok næringsstoffer og vann.

Enkel konstruksjon

HE-VA Sub-Tiller har en spesiell V-form som reduserer trekkbehovet. Spissene har 200 mm vingeskjær som løsner jorden, men unngår at stein og råjord løftes til overflaten. Avstanden mellom tindene og antall tinder kan endres etter behov. Fossen-Hellesjø og Henriksen kjører med fem tinder og en avstand på 57 cm mellom tindene.

– Vi har to sålabber per tinde, så radavstanden blir i gjennomsnitt cirka 30 cm. Arbeidsdybden er på 30 cm og doble såskåler legger frøet sikkert på plass. Du ser tydelig hvor mye jordvolum som løftes opp der det har vært mest pakket, særlig på vendeteigene, forklarer Fossen-Hellesjø.

Sub-Tiller kan utstyres med ulike valser for pakking av jorden.   

– For å være mest mulig effektive har vi to Multi-Seeder så-aggregater, slik at vi kan så samtidig som vi legger gjødsel og sneglegift.

Stor interesse

Den lokale landbruksrådgivingen har vist interesse for forsøkene til de to driftige bøndene.

– Vi har også merket stor interesse fra andre bønder for denne Sub-Tilleren med utstyr for grubbesåing. I tillegg til landbruksrådgivingen har flere andre vært innom for å kikke. Siden det er lite rådgiving på grubbesåing i Norge, er vi innstilt på å prøve og feile litt selv.

I år har de sådd 200 mål egen jord og leiekjørt 830 mål.

– Vi begynte i månedsskiftet juli/august og kjørte frem til slutten av måneden. Nå i oktober ser det veldig bra ut. Vi har mange åkre som er fint etablerte, så får vi bare krysse fingrene for en god vinter, sier Fossen-Hellesjø.

Lenker
Min side