Skip to main content
Til toppen

Åpenhetsloven

Eikmaskin AS anerkjenner at næringslivet har et ansvar for å respektere og fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en importør og leverandør av traktorer og landbruksmaskiner, er det viktig å sikre ansvarlig atferd gjennom hele vår verdikjede. Eikmaskin respekterer internasjonale menneskerettigheter og regler om anstendige arbeidsforhold, slik de blant annet fremgår av United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) og ILO-konvensjonene. Eikmaskin vil etter beste evne sørge for at menneskerettigheter er respektert i alle deler av vår virksomhet så vel som i relasjon til leverandører og samarbeidspartnere.

Vår Human Rights Policy  og vår Supplier Code of Conduct  beskriver hvilke krav vi stiller til oss selv, våre leverandører og forretningspartnere. 
Eikmaskin gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven for å identifisere, forebygge og redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter og dårlige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i vår leverandørkjede. 

Dersom du har spørsmål til hvordan Eikmaskin håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta gjerne kontakt med oss på: Info-Eikmaskin@AGCOcorp.com

Redegjørelse Eiksenteret Kløfta
Last ned
Redegjørelse Eiksenteret Stokke og Eiksenteret Skien
Last ned
Redegjørelse Eiksenteret Haugesund
Last ned
Redegjørelse Eiksenteret Gran
Last ned
Redegjørelse Eiksenter Midt-Norge
Last ned
Redegjørelse Eikmaskin AS
Last ned
Min side