Skip to main content
Til toppen

Steinstrenglegger

Grimme steinstrengleggere fjerner effektivt stein fra settebedet. Avhengig av jordtype og steininnhold kan det velges mellom to typer med hhv. 7 stjernevalser/1 belte og 2 stjernevalser/2 belter. For effektiv utskilling er et stort antall stjernevalser en fordel på tung og klebrig jord, mens flere belter virker best på lettere sandjord.
Felles for steinstrengleggerne Eiksenteret tilbyr fra Grimme er at de er kraftig og veltilpasset drivverk med lave vedlikeholdskostnader, og de kan tilpasses ulike radavstander og bedbredder. Det er lang levetid på slitedeler, og vi tilbyr et stort utvalg i tilleggsutstyr, som f.eks: roterende klumpmatte, steinsikring i drag, hydraulisk avstandsjustering av stjernevalser og lesseelevator.

Lenker
Min side