Skip to main content
Til toppen

Lagringsutstyr

Grimme lagringsutstyr består av en rekke maskiner for transport, utsortering og innlagring av poteter. Med matebordet kan du flytte kassefyllingen fra potetåkeren til lagringsstedet. Slik kan du frigjøre tid og øke effektiviteten i høstearbeidet. Produktlinjen består i tillegg av transportbånd, sorteringsenheter og lagerfyllere. Felles for alt lagringsutsyr er at det har velkjent Grimmekvalitet, de har få og driftssikre elektriske komponenter, og flere maskiner kan kobles sammen og styres automatisk.

Lenker
Min side