Skip to main content
Til toppen
Gjødsel og såkorn sammen gir gode resultater

Kornprodusent Håkon Bjørnstad er fornøyd med sin nye Junkkari M300 Plus såmaskin som legger gjødsel og såkorn i samme labb. Det har gitt gode resultater i et vanskelig år. Foto: Lars Ovlien.

Gjødsel og såkorn sammen gir gode resultater

Kornprodusent Håkon Bjørnstad fra Blaker er opptatt av redusert jordbearbeiding for å være mest mulig effektiv og miljøvennlig. Med en Junkkari M300 Plus såmaskin som legger såkorn og gjødsel i samme labb har han fått gode resultater i år.

Tekst og foto: Lars Ovlien

– I vår sådde jeg havre og bygg for å komme tidlig i gang med høstkorn. Når det gjelder jordbearbeiding kjørte jeg en runde med skålgrubber og den tyngste jorda harvet jeg med en såbedsharv. Før regnet kom i slutten av juni var åkeren min langt framme. Det kommer nok av at jeg har bevart fuktigheten i jorda og la gjødsel og såkorn i samme labb, forklarer Håkon Bjørnstad.

Rett før påske hentet kornbonden fra Blaker sin nye Junkkari M300 Plus såmaskin, med sin karakteristiske kileformede skål-sålabb. Bjørnstad hadde klare tanker om hva han ville oppnå med investeringen. Ikke minst knyttet til fordelene som ligger i å så høstkorn.

– Jeg ønsker å drive redusert jordbearbeiding for å kunne så høstkorn raskt og lettvint når forholdene ligger til rette for det. Med høy kapasitet på harving og såing kan jeg så et par timer på morgenen før jeg begynner å treske senere på dagen. Skålharven foran på såmaskinen gjør at jeg sparer en harv-operasjon.

Med under en times jordbearbeiding på ti mål sparer han både tid og diesel.

–  Jeg brukte tre timer på 38 mål fra stubb til ferdig sådd. Med flere forskjellige jordarter i samme sådraget er det en stor fordel at labbtrykket kan justeres hydraulisk under kjøring. Junkkari er en lett forståelig maskin som ikke er komplisert å justere. Da kan jeg lette litt på den løse jorden og legge på litt labbetrykk når jeg kjører i leirjord.

Totalt dyrker Bjørnstad drøye 600 mål med havre, bygg, hvete, rug og oljevekster i vekstskiftet. Åsene på Romerike gir noen utfordringer når kornet skal plasseres i riktig dybde med riktig mengde gjødsel. Med Junkkari M300 Plus har det blitt enklere.

– Maskinen holder dybden konstant når du har fått stilt den inn. Jeg fant ut av det meste selv, men har også fått god hjelp av Eiksenteret Bjørkelangen, som jeg synes har stor takhøyde og stiller opp når jeg trenger det. Såmaskinen er enkel å holde ren og selv om den er stor har den ikke så stort trekkbehov.

Med årets sesong snart over planlegger han for videre forbedringer.

– Totalt sett har det vært et godt år som kornbonde. Jeg tror jeg har truffet bra med gjødselvalget i år, men når du legger såkorn og gjødsel med samme labb bør vi gi litt mindre nitrogen og litt mer fosfor, samtidig som vi overgjødsler senere i vekstsesongen, sier Bjørnstad.

Lenker
Min side