Til toppen

HEVA Top-Strigle


Top-Striglen er et effektivt redskap både på høsten for fordeling av stub og strårester og til å friske opp grasmarken etter vinteren.

Top-Striglen friske opp grasmarken etter vintersesongen ved at den rusker opp i overflaten og jevner den. Oksygen kommer med til gressrøttene og jorden kultiveres slik at frøene får optimale forhold for spiring. 

Top-Striglen kan også med fordel brukes på stubbmark på høsten. Den sprer rester av strå og andre avlingsrester som dermed blir eksponert for sollyset og spiringsprosessen akselerer. Dette gir gode betingelser for direktesåing.

Striglen finnes i mange modeller for både front- og bakmontering. Velg mellom 2, 3 eller 4 rekker med tinder og arbeidsbredder fra 3,00 til 8,00 meter.

 

Med det store utvalget av tilleggsutstyr kan Top-Strigle brukes som mer enn bare en strigle. Ved å montere en planerplanke vil den, i tillegg til å fordele stråmateriale, utføre en intesiv planering av jorden. Planerplanken er justerbar og kan tilpasses de lokale forholdene.

På Top-Strigle kan det som tilleggsutstyr monteres en Multiseeder.

HE-VA Multi-Seeder

Pneumatisk såmaskin for montering på ulike redskaper.