Skip to main content
Til toppen
Tidlig service gjør deg klar til sesongstart

Skikkelig utstyr er viktig når man skal drive med poteter, derfor er det viktig å være tidlig ute med servicen.

Tidlig service gjør deg klar til sesongstart

Det er fort gjort å bare sette bort redskapen når man er ferdig med en lang sesong, men det er lurt å være tidlig ute med servicen!

Tekst: Laaven | Foto: Laaven | Video: Laaven

Minus 8 grader og snø på bakken er ikke de forholdene man forventer når en Grimme SE260 potetopptaker står ute på tunet. Men for servicemekaniker Arvid Vollengen fra Eiksenteret Flisa og Dag Frode Engebretsen fra Grimme, er ikke dette et uvanlig syn.

-    Å være tidlig ute med service på disse maskinene er viktig, og vi ser helst at bonden kontakter oss for service og maskinsjekk allerede på høsten eller tidlig vinter, forteller Dag Frode Engebretsen som jobber som serviceteknikker hos Grimme.

Er man ikke tidlig ute, kan man risikere at maskinen ikke er klar til sesongen begynner igjen eller at deler ikke er på lager.


Kunnskap til kunden og redskap

Kunnskap til jorda og drifta til kunden, er viktig når Dag Frode Engebretsen og Arvid Vollengen skal gjennomføre sjekk og service på maskiner. 

-    Når vi vet at jorda hos bonden er lett og tærer lite på redskapen, så kan vi vente med å bytte deler som vi kanskje ville bytta hos en bonde med tyngre jord. På denne måten sikrer vi gunstigst mulig drift av maskinen for kunden, forteller Arvid Vollengen.

Også hvor mye areal og mengde som skal høstes, er en viktig faktor når de gjennomgår maskinen.

-    En maskin som går 200 mål, har jo mindre slitasje enn en maskin som går 350 mål. Denne informasjonen er viktig å ha med seg når vi skal ut til bonden, sier Dag Frode Engebretsen.

Tilgang på deler

Å være tidlig ute med servicen har flere fordeler, blant annet tilgangen på deler. Grimme sitt delelager ligger i Danmark, og om sjekk av maskinen gjøres uka før den skal i jorda, risikerer man fort dyr ekspress-levering eller at delene ikke kommer frem i tide.

-    Vi ser helst at kunden kontakter oss så fort de er ferdig med sesongen, så får vi tid til å planlegge service og gjennomgang av maskinen. Da sitter også eventuelle ting kunden har oppdaget med maskinen under kjøring friskt i minne, og vi kan ta med oss deler vi skjønner må byttes.

En tidlig sjekk av maskinen sikrer dermed at deler kan bestilles, og bytte kan skje før maskinen skal i jorda.

Grundig gjennomgang

På store maskiner med mye bevegelige deler kan feil oppstå og man skal derfor være nøye når de gjennomgås. Dag Frode Engebretsen og Arvid Vollengen følger derfor en grundig sjekkliste når de går igjennom maskinen, for å sikre at alle punkter blir gjennomgått.

-    Vi bruker et maskinkontroll-skjema. Kontrollen starter foran ved draget, før vi følger maskinen rundt og går igjennom alt av belter, skjøter, ruller og lagre.

Kontrollen avsluttes så med en gjennomkjøring av alle funksjoner på maskinen, for å sikre at den er klar for drift.

Bestill vinterservice i dag

Har du ikke tatt service på din Grimme-maskin enda? Ta kontakt med ditt nærmeste Eiksenter. Les også artikkel om det viktige vintervedlikeholdet.

Sikre deg en tidlig sesongstart;

-    Noter ned eventuelle ting du oppdager ved maskinen under bruk.
-    Bestill gjennomgang og service når sesongen er ferdig.
-    Vask av og tøm maskinen før lagring.

Lenker
Min side