Skip to main content
Til toppen
Det viktige vintervedlikeholdet

Øystein Aas-Hveem understreker viktigheten av at skrueforbindelser kontrolleres og at fôringer undersøkes og skiftes ved behov for å unngå unødvendig slitasje. Slitte foringer kan føre til at automatikk ikke fungerer som den skal.

Det viktige vintervedlikeholdet

Maskiner som arbeider i jorden vil alltid bli utsatt for skader og slitasje. Det er viktig å utbedre dette så raskt som mulig etter sesongen, slik at eventuelle problemer er friskt i minne og du samtidig kan være trygg på at alt er på stell til maskinen skal brukes igjen.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Lars Ovlien

– Kvaliteten på det du høster er avhengig av at maskinen er i tipp-topp stand. Utstyr som går i jorden vil bli slitt, og for å unngå mekaniske skader og driftsstans anbefaler vi en maskinkontroll om høsten eller vinteren, sier teknisk spesialist Øystein Aas-Hveem i GRIMME Skandinavia.

Han reiser land og strand rundt for å sikre at Grimme-maskinene er klare til en ny sesong.

- Når maskingjennomgangen kommer raskt etter sesongen, sitter problemene friskt i minne hvis det har vært noe som ikke har fungert hundre prosent. Det kan være automatikk du har kjørt på manuell, ulyder eller slitedeler. Hvis du har kjøpt en brukt maskin er det dessuten viktig å forsikre seg om at oppsettet på maskinen er tilpasset driften din, og ikke forrige eiers rekkeavstand eller lignende.

Maskinkontrollen inkluderer kontroll av olje og filter, samt kontroll av sensorer og elektrisk anlegg. I tillegg utføres eventuelle fabrikkoppdateringer. Dette gjøres for å oppdage feil og mangler tidlig, slik at du unngår følgeskader og unødvendig dyre reparasjoner.

– Høstevinduet er begrenset her til lands, og da er det viktig at bonden kan benytte det fullt ut. Det er enklere å skaffe reservedeler uten at det må skje tett oppunder sesong. Samtidig er det jo mye dyrere å stå og skru under høsting, når du har masse folk som venter på jobb, understreker Aas-Hveem.

Kontakt ditt nærmeste Eiksenter for å avtale maskinkontroll på ditt Grimme-utstyr.

Lenker
Min side