Til toppen

Serigstad Feedback


Serigstads FeedBack utvendig vippbart fôrbrett gir deg effektiviteten til et kjørbart fôrbrett, men du slipper kjøring på fôrbrettet og skyving av fôr. Løsningen tilrettelegger også for god logistikk inni driftsbygningen. Dette er et vippbart fôrbrett som monteres langs ytterveggen.

Smarte og effektive løsninger sparer bonden for mye penger. FeedBack er et slikt besparende produkt. Du sparer både tid, penger og plass med dette patenterte, vippbare fôrbrettet. Du monterer det langs ytterveggen slik at du enkelt kan foreta selve fôringen fra utsiden. Når du er ferdig, kan du vippe opp hele fôringslemmen, slik at den utgjør en del av veggen. Dyrene når frem til fôret helt selv til enhver tid.

Denne formen for fôring fører med seg en rekke unike fordeler. For det første trenger du ikke noen fôrskyving. Det reduserer bygningsbredden betydelig, og det reduserer smittespredningen da ingen hjul kommer i kontakt med foret. Det kommer ingen eksos inne i husdyrrommet og det skaper ingen begrensinger på størrelsen på utfôringsmaskinen.   

 

Fleksibilitet

Med FeedBack oppnår du mye av fleksibiliteten og effektiviteten til et kjørbart fôrbrett, samtidig får du unike fordeler som:

 • Ingen fôrskyving
 • Betydelig redusert bygningsbredde
 • Redusert smittespredning (ingen hjul kommer i kontakt med fôret)
 • Gjør det vanskeligere for dyret å sortere i fôret
 • Ingen eksos inne i husdyrrom
 • Ingen størrelsesbegrensing på utfôringsmaskin

 

Enkel utlegging av fôret

 • Grovfôret er lett tilgjengelig for besetningen
 • Få bevegelige deler med lite slitasje og støy gir lave driftskostnader
 • Hydraulikkolje på svært begrenset område som gir korte slanger med liten fare for lekkasje
 • To utvendige fôrbrett gir bedre internlogistikk ved flytting av dyr og ingen krysning av fôrbrett
 • To utvendige fôrbrett gir mulighet for en innredningseffektiv løsning med enkle drivganger der 1 person kan håndtere hele besetningen ved flytting av dyr
 • Enkelt å planlegge for god logistikk i fjøset
 • Ingen gjørmete traktorhjul med smittefare inni bygget

 

Høy trivselsfaktor i fjøset vet vi gir prima kvalitet på kjøtt og melk. FeedBack er et kostnadseffektivt og arbeidsbesparende system, som også ivaretar dyrehelsen i form av trivsel og masse frisk luft. Serigstad Agri AS automatiserer tungt og tidkrevende arbeid, slik at bonden kan få mer tid med sammen med dem de er glad i. Viktig for dyrevelferden, bonden og samfunnet!

 

 

Serigstad Feedback bruksområder

 Skal du bygge nytt og ser etter en smart fôrings- og fjøsløsning? Har du en eksisterende bygning som ikke egner seg for innvendig fôrbrett? Eller har du utvendig fôrbrett og er lei av regn og vind i fôret? Da kan Serigstad FeedBack være løsningen for deg!