Til toppen
Aspen

Aspen

Historien til Aspen startet med en løsning på et utfordrende problem: skogsarbeidere som rammes av helseproblemer som følge av eksos fra motorsager og ryddesager.  Bekymringen og engasjementet som førte til denne innovasjonen gjelder fortsatt, og Aspens mål er å tilby produkter som er bedre for mennesker, maskiner og miljø.

 

SLIK ARBEIDER ASPEN MED MILJØSPØRSMÅL

Aspen er klare på at produktene deres er bedre for miljøet enn alternativene på markedet. Målet deres er å minimere miljøpåvirkningen i alle trinn i produktprosessen – ikke bare ved å oppfylle de lovpålagte kravene, men ved å holde en høyere standard. Derfor arbeider de aktivt med å kjøpe inn produkter og tjenester som gir så liten miljøpåvirkning som mulig under produksjon, transport, bruk, destruksjon og resirkulering.

 

OM ASPEN

Aspen er en del av Lantmännen, en landbruks cooperativ eid av 20 000 svenske bønder med virksomhet gjennom hele verdikjeden fra jord til bord. Aspens tilbyr miljøtilpasset drivstoff og  firmaet inkluderer varemerket Agrol, som er en viktig leverandør av smøremidler til det profesjonelle markedet.  Siden oppstarten har Aspens produkter eliminert store mengder utslipp av skadelige stoffer; stoffer som har negative konsekvenser for mennesker, maskiner og miljø. 

"Vi skal fortsette å forbedre drivstoffene våre, og vi skal utvikle helt nye produkter som er snillere mot menneskene, maskinene og miljøet. Bekymring og engasjement var grunnen til det første produktet vårt, og det skal også være vår ledestjerne i fremtiden. Det kan du stole på."  


Aspen 2 Alkylatbensin

Effektivt drivstoff for luftkjølige totaktsmotorer, utviklet for å gi minst mulig miljøpåvirkning og et bedre arbeidsmiljø.  Drivstoffet er blandet med to prosent helsyntetisk totaktsolje fra Aspen og er helt fri for etanol.

Drivstoffet er  laget for å sikre jevn drift, og har en lagringsstabilitet på 3 - 5 år.

Luftavkjølte totaktsmotorer er som oftest å finne i motorsager, gresstrimmere, hekksakser, kappsager, påhengsmotorer og mopeder. Er du i tvil om motoren din er totakter eller firetakter?  Dersom det er mulig å fylle på olje eller om den kommer med peilepinne er det en firetaktsmotor. 
 

 


Aspen 4 Alkylatbensin 

Effektivt drivstoff for luftkjølige firetaktsmotorer, utviklet for å gi minst mulig miljøpåvirkning og et bedre arbeidsmiljø.

Aspen 4 er for det meste fri for skadelige komponenter som benzen. Drivstoffet er av denne grunn renere noe som medfører at den også minimerer kullrester og avleiring på motorens deler. Dette er igjen med på å skape en jevn og god drift og gjør motororen lettstartet.

Firetaktsmotorer er som oftest å finne i gressklippere, jordfresere og snøfresere.  Er du i tvil om motoren din er totakter eller firetakter?  Dersom det er mulig å fylle på olje eller om den kommer med peilepinne er det en firetaktsmotor. 


Aspen Bio Chain Oil sagkjedeolje

Unik miljøtilpasset og vegetabilsk sagkjedeolje av høy kvalitet som passer alle typer kjeder og sverd i motorsager.  

• Optimal viskositet selv etter lengre tids stillestand
• Meget god vedheft, smøring og funksjonalitet, selv under ekstreme forhold
• Tåler temperaturer ned til -32 C
• Biologisk lett nedbrytbar (CEC L33-A-93)


Aspen autofiller for 5 liters dunk

Med Autofiller kan du enkelt og sikkert fylle drivstoff på maskinene dine. Påfyllingen stopper automatisk når tanken er full, og tilkoblingen passer alle tanklokk, selv hurtigkoblinger. Takket være gummikragen som tetter rundt tilkoblingen, får man et unikt system for dampretur. Luften suges inn separat fra drivstoffet, og påfyllingen blir rask og kontrollert. Den vedlikeholdsfrie autofilleren passer perfekt på Aspens femliters dunker, og den kan vris i alle retninger.


Fyllingspipe til 5 og 25 liter kanner

  • Fleksibel fyllingspipe
  • Beskyttelse mot støv og skitt
Sorter

Aspen Bio Chain Oil sagkjedeolje (4 liter)

En miljøtilpasset og unik vegetabilsk sagkjedeolje Aspen Bio Chain 1 l, 4 l og 20 l.
S0882399

Aspen 2 alkylatbensin (5 liter)

Effektivt drivstoff for totaktsmotorer, utviklet for å gi minst mulig miljøpåvirkning og et bedre arbeidsmiljø.
S0882391

Aspen 2 alkylatbensin (25 liter)

Alkylatbensin som selges ferdigblandet med to prosent av Aspens helsyntetiske totaktsolje.
S0882388

Aspen 4 alkylatbensin (25 liter)

Spesialutviklet alkylatbensin for firetaktsmotorer. Den kan brukes til en rekke forskjellige firetaktsmotorer, for eksempel gressklippere, jordfreser og snøfreser.
S0882386

Aspen 4 alkylatbensin (5 liter)

Effektivt drivstoff for luftkjølige firetaktsmotorer, utviklet for å gi minst mulig miljøpåvirkning og et bedre arbeidsmiljø.
S0882385

Aspen Bio Chain Oil sagkjedeolje (20 liter)

Unik miljøtilpasset og vegetabilsk sagkjedeolje av høy kvalitet som passer alle typer kjeder og sverd i motorsager.
S0882400

Aspen autofiller for 5 liters dunk

Med Autofiller kan du enkelt og sikkert fylle drivstoff på maskinene dine. Påfyllingen stopper automatisk når tanken er full, og tilkoblingen passer alle tanklokk, selv hurtigkoblinger. Takket være gummikragen som tetter rundt tilkoblingen, får man et unikt system for dampretur. Luften suges inn separat fra drivstoffet, og påfyllingen blir rask og kontrollert. Den vedlikeholdsfrie autofilleren passer perfekt på våre femliters dunker, og den kan vris i alle retninger.
S0289389

Aspen fyllingspipe til 5 liter og 25 liter kanner

Fyllingspipe til 5 og 25 liter kanner
S0289386