Skip to main content
Til toppen
Vedlikehold av DALEN snøfresere

Vedlikehold av DALEN snøfresere

Riktig vedlikehold av din snøfres gir lengre levetid, økt driftssikkerhet og redusert fare for driftsavbrudd. Da unngår du driftsavbrudd med påfølgende kostnader og tap av kostbar arbeidstid. Her er seks råd som hjelper deg på veien.

Tekst: Dag Rune Lid

Skal du få nytte og glede av snøfreseren din i mange år fremover er det viktig at du følger vedlikeholdsinstruksene som følger med i brukanvisningene på den enkelte snøfres. For generelt vedlikehold har vi satt sammen seks tips som gjelder uavhengig av hvilken snøfresmodell du har.

Viktig å etterjustere, kontrollere og skifte slitestål før slitasjen går opp i freseren.

Viktig å etterjustere, kontrollere og skifte slitestål før slitasjen går opp i freseren. Foto: Lid Jarnindustri.

1. Skifte av slitestål

Kontroller regelmessig hvor mye slitasje det er på slitestålene. Kontroller også slitekanter på eventuelle kantskjær. Bytt slitestål og slitekanter før slitasjen går opp i freserhuset.

Vær forsiktig med bruk av høytrykksspyler mot hydrauliske motorer.

Vær forsiktig med bruk av høytrykksspyler mot hydrauliske motorer. Foto: Lid Jarnindustri.

2. Renhold og maling

Rengjøring og reparasjon av skader, og lakkskader sikrer fresens funksjonalitet og forlenger dens levetid. Vær forsiktig med bruk av høytrykksspyler ved tetningsringer på girboks og ved hydraulisk motor på tut.
Det er viktig sjekke lakken på innsiden av freseren. Rust bør fjernes og utbedres umiddelbart, mens slitte områder bør lakkeres etter endt sesong for å sikre minimal friksjon og god snøgjennomgang. Lakk og RAL-koder for lakk er tilgjengelig hos nærmeste Eiksenter.

Etter avsluttet sesong anbefaler vi at maskinen rengjøres, kontrolleres og flikkes slik at den er klar til neste sesong.

3. Svingkrans

Svingkransen skal smøres minimum hver 50. driftstime, eller ved behov. Påfør smørefett i alle smørenipler på svingkransen. For mye, eller feil type smørefett kan føre til at svingkransen går tregt i sterk kulde. Bruk smørefett av typen som er oppgitt i bruksanvisningen.
Dersom svingkrasen går tregt er det viktig å undersøke om den er buet. I så fall må du løsne skruene på svingkransen og fylle ut klaringer med shims eller underlagsskiver.

4. Kontroll av hydrauliske slanger

Kontroller at det ikke er sprekkdannelser eller skader på hydrauliske slanger. Slanger som er skadet må erstattes umiddelbart. Se også etter eventuelle lekkasjer i slangeforbindelser eller koplinger.

Lagrene er fylt med smørefett og er utstyrt med smørenippel. De bør etterfylles med fett en gang hver 50. driftstime, samt når fresen settes bort om våren.

Lagrene er fylt med smørefett og er utstyrt med smørenippel. De bør etterfylles med fett en gang hver 50. driftstime, samt når fresen settes bort om våren. Foto: Lid Jarnindustri.

5. Smøring og oljeskift

På alle snøfresene er det kulelagre for opplagring av ulike akslinger, ledd, bevegelige deler, hjul, skovler, nedbrekk, leddaksler osv. Lagrene er fylt med smørefett og har innebygget tetning. De er utstyrt med smørenippel og bør etterfylles med fett en gang hver 50. driftstime, og når fresen settes bort om våren. Press smørefettet langsomt inn for ikke å skade tetningene.

Smør splinestappen med smørefett før snøfresen settes bort etter avsluttet sesong. Smør låsebolten på koplingsramme med olje.

På de største to-trinnsmodellene er det tannkoplinger, automatkoplinger og ulike girkasser. Vedlikehold av disse er beskrevet i vedlikeholdsplanen i bruksanvisningen for den aktuelle snøfreser

På nyere automatkoplinger skiftes oljen etter 50 timer og deretter etter 500 timer eller minst en gang i året.

På nyere automatkoplinger skiftes oljen etter 50 timer og deretter etter 500 timer eller minst en gang i året. Foto: Lid Jarnindustri.

6. Kontroller skruforbindelser

Etter noen timers kjøring med ny snøfres må alle skrueforbindelser på freseren kontrolleres og etterstrammes om nødvendig. Kontroller alle skrueforbindelser hver 50. driftstime.

Festeskruene for girkassen er tiltrukket med ett gitt moment, og sikret med låsebrikke. Informasjon om moment finnes i bruksanvisning. Låsebrikken må kontrolleres regelmessig.

Les bruksanvisningen

DALEN har beholdt sin produksjon i Norge for å bevare en høy kvalitet på produktene. I tillegg er alle DALEN fresene utrustet med Hardox i alle viftehus og slitestål. Dette forenkler vedlikeholdet, og gir lengre levetid for freseren. Bruksanvisningene gir deg fyldig informasjon om sikkerhet, bruk, vedlikeholdsinstrukser og gode 3D tegninger av alle deler. Dette er viktig for å lære produktet å kjenne, og dermed gjøre vedlikeholdet enklere. På det større fresene er det også en egen vedlikeholdsplan med anbefalte intervaller.

Ved å registrere snøfreseren din på www.dalen.no får du tilgang til eget kundeområde. Her finner du oppdaterte bruksanvisninger, brukertips, deletegninger og annen relevant informasjon. DALEN har også egen supporttelefon der du får teknisk hjelp eller tips til bruk av din snøfres: tel 56 55 38 00. De tar gjerne imot forslag til produktforbedringer. Se deres hjemmeside for mer informasjon.

Ditt Eiksenter hjelper deg med service og vedlikehold. Bestill time eller kontakt ditt Eiksenter.

Lenker
Min side