Skip to main content
Til toppen

Eikmaskin satser på Ungt Entreprenørskap

Eikmaskin satser på Ungt Entreprenørskap
Grete Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge og Trond Kjempekjenn, administrerende direktør i Eikmaskin.

Eikmaskin AS og Eiksenteret har inngått en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap om satsing på yrkesfag. Målet er å bygge kunnskap om utvikling og muligheter i landbruksnæringen hos ungdom.

Eikmaskin er landets største tilbyder av traktorer og landbruksmaskiner og markerer i år 100 års historie i denne bransjen. Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap ønsker de å sette fokus på landbruksnæringen, og vise utviklingen og bredden i næringen med fokus mot ungdom.

– Sammen med Ungt Entreprenørskap ønsker vi å bidra til å øke interessen for yrkesfag hos unge samtidig som vi bygger kunnskap om Eiksenteret, teknologiutviklingen og bærekraftsarbeidet som skjer i næringen. Målet for oss er også å tiltrekke nye kunder og nye medarbeidere, sier administrerende direktør i Eikmaskin, Trond Kjempekjenn.

Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap omfatter programmet Ungdomsbedrift i videregående skole med fokus på yrkesfag. Her vil elevene få opprette og drive egen bedrift basert på egne forretningsideer gjennom et skoleår. Dette skoleåret vil det bli kjørt en pilot hos Eiksentret Midt-Norge og Eiksenteret Sarpsborg sammen med videregående skoler i disse områdene.

– Vi er veldig glade for å få en spennende og solid aktør som Eiksenteret med på laget i en sterkere satsing på yrkesfag. Ungt Entreprenørskap jobber som en brobygger mellom skole og næringsliv, og gjennom kompetanse og støtte fra Eiksenteret har vi mulighet til å gi elever i yrkesfag en verdifull, inspirerende og ikke minst lærerik innsikt i en relevant bransje, sier administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap Norge.

 

Fakta om Ungt Entreprenørskap:

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som tilbyr programmer om entreprenørskap, økonomi og jobbtrening i skoler over hele landet og gjennom hele skoleløpet. Sist år gjennomførte ca 12.000 elever programmet Ungdomsbedrift i videregående skole.

Utdelen av prisen for Beste Yrkesfaglige bedrift

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap skal  Eikmaskin juryere og dele ut prisen for Beste yrkesfaglige bedrift på Norgesmesterskapet (og på Fylkesmesterskap i Trøndelag og Viken/Østfold).

Beste yrkesfaglige bedrift er en konkurranse Ungt Entreprenørslap har hatt på NM og fylkesmesterskapene i flere år, som er svært populær og som retter seg mot ungdomsbedrifter på alle yrkesfag.

Kriterier for «Beste yrkesfaglige bedrift»:

  • Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.
  • Juryen vil gjøre en helhetsvurdering basert på utført arbeid i ungdomsbedriften, på bakgrunn av følgende kriterier:
  • På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?
  • Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?
  • Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?
  • Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?
  • Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?

Leder for en dag

25  dyktige ledertalenter fra hele landet skygget  kjente toppledere fra norsk næringsliv under «Leder for en dag» i regi av Ungt Entreprenørskap. Administrerende dirketør for Eiksenteret, Trond Kjempekjenn, var en av topplederene som var med i oktober 22. 

Ledertalentet som fulgte Eiksetnerets leder var Gustav Nordland. Gustav er ansatt i Ungt Entreprenørskap Viken som Rådgiver og jobber også i landbruksnæringen. Han var elev i naturbruk ved Hvam videregående skole og var produskjons- og salgsansvarlig i bedriften Wildspotter UB som vant Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter i 2021 sammen med flere andre priser. Wildspotter UB er et portabelt varmesøkende kamera som enkelt kan festes foran på traktoren, for å oppdage rådyrkillinger som gjemmer seg for rovdyr på engen.

Min side