Skip to main content
Til toppen
Teknologi for det norske landbruket

Fendt 724 er sterk nok til de største oppgavene, og smidig nok til de minste.

Teknologi for det norske landbruket

I Landsmarka i Telemark møter vi Henrik Kjeldsen som driver 1600 mål på Holla gård. Gården har han forpaktet i sju sesonger, men har vært inkludert i drifta helt siden 13-års alderen, da hans far forpaktet den. På disse årene, er det mye som har endret seg.

Tekst: Laaven | Foto: Laaven | Video: Laaven

-    Når faren min drev jorda her, var det ikke noe prat om GPS eller minimal jordbearbeiding. Ting ble gjort på gamlemåten, og tok lenger tid. Han hadde heller ikke mulighet til å drive alle de arealene jeg driver i dag, forteller Henrik.

For med ny teknologi og mer avanserte traktorer, får Henrik muligheten til å drive større arealer på en mer økonomisk og bærekraftig måte.

-    Jeg har kun en traktor, en Fendt 724 Vario Gen6 Profi+, som jeg bruker til alt i driften her. Det er en veldig allsidig traktor som kan gjennomføre de tyngste oppgavene, samtidig som den er smidig nok til de minste.

Teknologien gjør arbeidet profitabelt

Henrik forpakter totalt 1600 mål og bruker i dag kun en Fendt 724 Vario til alt arbeidet som skal utføres. Han forklarer at det er teknologien i traktoren som gir han muligheten til å optimalisere kjøringen og utnyttelsesgraden av traktoren.

-    Kombinasjonen av teknologien vi finner i Fendt med den minimale jordbearbeidingen vi driver her, har jeg muligheten til å drifte alle de 1600 målene med kun denne traktoren. 

For å drive et så stort areal med kun en traktor, er det viktig at kjøringen er mest mulig optimalisert. Henrik bruker avlingskart kjørekart fra treskeren, som han har importert inn i Fendt One terminalen skjermen. I tillegg bruker han seksjonskontroll på såmaskinen og sprøyta.

-    Når jeg kjører ut på jordet, laster jeg inn skiftene og styreenheten til såmaskinen. Når det ligger inne, kan jeg enkelt velge hvilken kjørelinje jeg skal ha, så følger traktoren den og sørger for at såmaskinen gir akkurat riktig mengde såkorn, sier Henrik.

Nettopp det å gi riktig mengde såkorn og kjøre linjene kun en gang, mener Henrik er viktig for å få et godt såbilde og god økonomi.

-    Jeg tror vi har en tendens til å så for mye og at det blir mye overlapp når vi kjører uten GPS og seksjonskontroll. På jordet her nå, varierer vi såmengden fra 18,5 kilo såfrø til 22 kilo såfrø, med utgangspunkt i et forhåndsdefinert kart, forklarer Henrik.

Ved å sørge for minimal overlapping og nøyaktig mengde såkorn, sikrer Henrik at såkornet blir plassert riktig, at riktig mengde såkorn og gjødsel blir brukt, samt at det blir minimalt med kjøring på jordet. 

-    Kombinasjonen av GPS og seksjonskontroll er en helt ny verden, og sikrer at jeg kan drive jorda på best mulig måte - både med tanke på avlinger og jordhelse, men også økonomi, fortsetter Henrik.

En traktor til alle oppgaver

Fendt er kjent for å være kompakte kraftmaskiner som trives like godt utenfor, som på jordet. De gode kjøreegenskapene, komforten, kraften og smidigheten gjør Fendt til den perfekte kombimaskinen.

-    Jeg drifter 1600 mål med denne traktoren, samtidig som den går i brøyting og brukes til noe frakt utenfor sesong. Utnyttelsesgraden på Fendt er utrolig god, og man kan utføre et bredt spekter av oppgaver, forteller Henrik.

Henrik har også utstyrt traktoren med frontlaster, som han bruker til lessing av storsekker samt til brøyting om vinteren.

-    Frontlasteren gir traktoren et enda større bruksområde, og er så enkel å ta av og på at det ikke skaper noe ekstra tidsbruk. Jeg bruker den i hovedsak til lessing av storsekker og lignende på sommerstid, også kommer den godt med til lessing og brøyting utenfor sesong, sier Henrik.

De gode kjøreegenskapene til Fendt gjør også bruk utenfor jordet enkelt. Vario-transmisjonen kombinert med det gode førermiljøet kjøremiljøet gjør at traktoren går godt langs veien og man kan bruke den under lengre transport-oppdrag. 

-    For å drive stort med relativt variabel arrondering som her i Telemark, så er teknologien viktig å ta i bruk. Seksjonskontroll hjelper særlig, på jorder med med dårlig arrondering. Det gjør at det er enkelt å komme inn på et jorde og kjøre rasjonelle kjøremønster, forteller Henrik.

Presisjon gir bedre jordhelse

Fokuset på minimal jordbearbeiding og god jordhelse er viktig i drifta til Henrik på Holla gård. I dag direktesår han på alle jorder det er mulig, og mener begrensningen av jordpakking og det å ha plantedekke på jordet gjennom hele året er nøklene til suksess. 

-    Jeg tror det største problemet vi har i norsk landbruk i dag er at vi kjører i stykker jorda vår. Jorda pakkes for mye, og vi får ingen god jordhelse. Også det å ha plantedekke på jordet hele året skaper en svært god struktur og sørger for at jorda holder på fuktigheten, forklarer Henrik.

Seksjonskontroll av utstyr er også en viktig faktor for å gi best mulig avling og jordhelse.

-    Seksjonskontroll er noe man lenge har tenkt kun kommer til nytte på de større jordene, men jeg vil påstå at man får mer ut av det på mindre jordet med ujevne jordekanter. Som på jordet her får jeg svært god nytte av seksjonskontrollen på såmaskinen. Med ujevne åkerkanter blir det fort mye overlapp i kjøringa, men her unngår jeg at ting blir sådd eller gjødslet dobbelt da seksjonen automatisk skrur seg av og på.

Med ISOBUS-kontroll integreres også redskapet direkte i traktorene sine innebygde skjermer, som gir et ryddig og godt overblikk. 

-    For såmaskinen har jeg valgt å bruke displayet i taket. Her får jeg full oversikt over alle seksjonene og såmengden. Maskinen kontrolleres også på en enkel måte fra traktoren sine originale spaker. 

Det er nettopp kombinasjonen av minimal jordbearbeiding og teknologi Henrik mener er fremtidens landbruk.

-    Gjennom å utnytte teknologi og nye driftsmåter kan vi sikre bedre avlinger, mindre utslipp og bedre økonomi i det vi driver med, konstaterer Henrik.

Fordi du ikke kan basere deg på antakelser

Smartteknologi på landbruksutstyr er i stadig større grad i ferd med å bli normen - med god grunn. Stadig færre gårder forsyner stadig flere folk med mat, og den moderne gårdsdriften må derfor være så effektiv som mulig. 

-    Mulighetene vi får gjennom Fendt Connect og Fendt One gjør arbeidshverdagen til bonden enklere og mer økonomisk, forklarer Jens Gjølga som er produktsjef i presisjonslandbruk i Eikmaskin.

VarioGuide / Fendt Guide er det sentrale, automatiske styresystemet på Fendt Vario-traktorer, finsnittere, sprøyter og skurtreskere. Ved hjelp av svært nøyaktig satellitteknologi kan maskinen styres pålitelig og presist inntil +/-2 cm. Du holder deg alltid på sporet, får arbeidet gjort med høyere kvalitet og får mer ut av maskinen.

Fendts sporfølging er helt integrert i Fendts betjeningskonsept på tvers av kjøretøyene – en fordel for både ferske og erfarne førere. Fendts automatiske sporfølgingssystem betjenes via terminalen i armlenet, eller i taket.

-    I dag stilles det svært høye krav til bønder, og det kan derfor være smart å kunne lene seg på teknologien vi finner i Fendt Guide og med FUSE systemet, som er designet for å skulle gjøre arbeidshverdagen enklere. Ved bruk av teknologien kan vi få bedre avlinger og jordhelse, samt at bonden har mer overskudd på slutten av dagen, konstaterer Jens.

Dine fordeler med VarioGuide / Fendt Guide

- Gjør jobben til sjåføren lettere: Sjåføren kan ha full konsentrasjon på redskapene og enkelt overvåke den delen av åkeren som er fullført 
- Innsparingspotensial: bedre arealdekning ved å dra nytte av arbeidsbredden og samtidig redusere uønsket overlapp og ressursbruk 
- Bærekraftig forvaltning av jorda: mindre jordpakking med redusert overlapp og optimalisert vending

Lenker
Min side