Skip to main content
Til toppen
Hvordan ta vare på sageustyret

Hvordan ta vare på sageustyret

Motorsagen må få service for å fungere optimalt og vare lenge. Her finner du er veiledning over det du kan gjøre selv.

Tekst: Husqvarna / Foto: Husqvarna

 

Riktig kjedestramming

Kontroller at motorsagkjedet er riktig strammet. En slakt kjede kan hoppe av sverdet og skade deg og motorsagen. Et for stramt kjede kan føre til for tidlig slitasje på sverdet. Et riktig strammet kjede vil ikke henge under sverdet. Kjedet er riktig strammet når det er i kontakt med undersiden av sverdet og du fremdeles lett kan trekke det rundt for hånd. La alltid kjedet avkjøles før du justerer strammingen. Kjedet krymper etter hvert som det avkjøles.

Jo mer du bruker et sagkjede, jo lengre blir det. Et for slakt sagkjede kan føre til at kjedet hopper av, noe som kan forårsake alvorlig, til og med livstruende skade. Det er viktig at skjæreutstyret justeres etter denne forandringen. Strammingen av sagkjedet skal kontrolleres hver gang du fyller bensin. OBS! Et nytt sagkjede trenger en innkjøringsperiode. Kontroller strammingen oftere under denne perioden.

Veiledning for stramming av kjedet på motorsagen:

 1. Koble ut kjedebremsen
 2. Bruk kombinøkkelen til å løsne sverdmutrene som låser koplingsdekselet
 3. Løft opp sverdspissen og stram sagkjedet med strammeskruen ved å dreie den med klokken med kombinøkkelen. Stram sagkjedet til det ikke henger ned på undersiden av sverdet. Kontroller at sagkjedet enkelt kan dras rundt for hånd og at det ikke henger ned på undersiden av sverdet
 4. Bruk kombinøkkelen til å stramme sverdmutteren igjen


Smøring av motorsagkjede

Dårlig smøring er en hovedårsak til for tidlig slitasje. Vi anbefaler at du kontrollerer og fyller på kjedeolje hver gang du fyller på drivstoff.  

 • Start motorsagen
 • Hold sagen over en stubbe, og start opp motoren
 • Kjedet er riktig smurt hvis det er en strek med olje igjen på stubben

Vedlikehold av motorsagsverd

De fleste sverdproblemer er knyttet til feil kjedestramming, dårlig smøring eller feil arbeidsteknikk. Området som er mest utsatt for slitasje, er undersiden av motorsagsverdet, der det meste av sagingen foregår.

 • Snu sverdet hver gang kjedet skiftes, slik at det slites jevnt
 • Rengjør sverdsporet og oljeinntaket regelmessig
 • Slip vekk ujevnheter på sverdskinnene

Skifting av motorsagsverd

Kontroller motorsagsverdet regelmessig med tanke på slitasje og ujevnheter på skinnene.  

Bytt sverdet ved følgende forhold:

 • Sverdsporet er ikke dypt nok til å holde drivleddet. Kontroller dette ved den mest slitte delen av skinnen.
 • Kjedet holdes ikke rett opp i sporet.

Slip kjedet, og juster dybdemålerinnstillingen

Det er viktig å holde kjedet godt ved like og skarpt. Saging med sløvt kjede fører til høyere drivstofforbruk og stor slitasje. Heldigvis kan du lett unngå dette ved å slipe kjedet riktig og regelmessig.

Skarpheten til sagens kjede svekkes over tid, selv om du ikke har saget i materialer som reduserer skarpheten (stein, jord osv.). Kjedet blir sløvt. Hvis kjedet har saget mot stein, er det ubrukelig og må slipes øyeblikkelig. Hvis du bruker en motorsag store deler av dagen, passer det å slipe kjedet med en fil hver gang du fyller på drivstoff. Det er enklere å slipe litt og ofte, enn å vente lenge mellom hver sliping. Du får også bedre presisjon og arbeider mer effektivt.

 

Lenker
Min side