Til toppen
Samarbeidet mellom Eiksenteret og Grimme blir sterkere enn noen gang

Administrerende direktør Trond Kjempekjenn i Eikmaskin sammen med Heine Hylleberg og Øystein Aas-Hveem i Grimme Skandinavien, samt produktsjef Ole Jørgen Baarlid i Eikmaskin. Foto: Eikmaskin.

Samarbeidet mellom Eiksenteret og Grimme blir sterkere enn noen gang

Norske Grimmekunder og Eiksenteret får nå enda bedre tilgang på service og oppfølging fra den suverene markedslederen Grimme, som styrker sin tilstedeværelse i Norge gjennom ansettelsen av Dag Frode Engebretsen og Geir Monsbakken.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Eikmaskin

– Moderne potetmaskiner er teknisk kompliserte og norske potetprodusenter stiller strenge krav til oss som ledende leverandør. Grimme har en unik posisjon i Norge, med høy markedsandel og anerkjente produkter. Når de styrker sin egen organisasjon blir det enda kortere vei til fabrikken, med økt spesialkompetanse på viktige områder, sier produktsjef Ole Jørgen Baarlid i Eikmaskin.

Grimme er mangeårig markedsleder i Norge og det naturlige valget for profesjonelle potetprodusenter.

– Dag Frode Engebretsen er ansatt som servicetekniker/kunderådgiver med ansvar for gjennomføring av maskinkontroll og vinterservice i samarbeid med dyktige mekanikere fra de lokale Eiksenterene. Geir Monsbakken er ansatt som salgsstøtte og skal bistå selgerne rundt om i landet med konfigurering av maskiner, bestillingsrutiner og ulike arrangementer.

Det bidrar til et felles løft for Eik-kjeden og Grimme i Norge.

– Siden vi innledet et tettere samarbeid med Eik-kjeden i 2017 har vi opplevd økende interesse for maskingjennomgang og service på alle typer Grimme-maskiner. Delepersonell hos Eiksenteret ønsker støtte for å kunne gi rask service og riktige deler i en hektisk innhøstingsperiode, og vi har støttet selgerne på sentrene når de har vært ute hos kundene, forteller Øystein Aas-Hveem, leder teknisk support for Grimme i Norge.

Han vil fremover ha større fokus på blant annet igangkjøring av nye maskiner og besøk hos kundene under innhøstingen. Aas-Hveem får i tillegg ansvar for oppfølging av forhandlerne. Det inkluderer besøk hos Eiksenteret, der han tar delepersonell med ut i felt for å se de ulike maskinene i drift og dermed øke forståelsen og lette arbeidet på delelageret.

– Vi har god tilgang på deler fra Grimme og leveringstiden fra Danmark er kort. Når Aas-Hveem blir dedikert til å hjelpe delepersonell får våre ansatte en personlig oppfølging som betyr mye i hverdagen. Bedre opplæring og økt kompetanse gjør at vi kan yte enda bedre service til våre kunder, sier delesjef Brede Høgset hos Eikmaskin.

Grimme ser på samarbeidet med Eik-kjeden som svært viktig.

– Landbruket er i stadig endring og vi møter stadig nye utfordringer og krav. Derfor mener vi det er viktig at vi sammen med dyktige fagfolk hos Eikmaskin og Eiksenteret bygger en robust organisasjon som kan gi råd om maskinkjøp, service og reservedeler til potetprodusenter over hele landet, sier Aas-Hveem.