Skip to main content
Til toppen
Riktig justert plog er smart og lønnsomt

Jens Iversen i Ploveksperten gir Eikebladets lesere gode råd om hvordan du stiller inn plogen for et optimalt resultat. Foto: Lars Ovlien.

Riktig justert plog er smart og lønnsomt

Ikke bare er riktig justert plog viktig for at såbedene skal bli best mulig og sørge for gode avlinger, men også for å spare både drivstoff og vedlikehold. I denne artikkelen gir Jens Iversen i danske Ploveksperten sine beste råd for et optimalt resultat når du pløyer.

Tekst og foto: Lars Ovlien

– Riktig pløying er viktig for bonden, men dessverre er det ikke alle som får det optimale ut av plogen sin. Det handler både om å stille den inn riktig og å kjøre optimalt, forteller Jens Iversen.

Han er en av Skandinavias fremste eksperter på nettopp bruk av plog, og han og hans kollegaer i danske Ploveksperten reiser land og strand rundt for å hjelpe bønder. En ekspertgjennomgang av en fireskjærs plog tar fra to til fire timer.

– For det første er det viktig å sjekke at ingen deler sitter løst. Det er faktisk en av de vanligste årsakene til dårlige resultater ved pløying. Deretter må plogen sjekkes for skjevheter, og du må sjekke at dybdehjulet går like dypt på begge sider.

Jevne fårer

Neste steg er å sørge for at veltefjølene er justert riktig i forhold til hverandre. Dette er viktig for å lage ensartede fårer og et jevnt såbed.

– Veltefjølene skal ha samme avstand mellom seg, men noen ganger er de feiljustert, mens andre ganger har du kanskje skrudd på en eller flere av dem for å kompensere for en plog som reelt sett står feil.

Første får er ofte for bred.

– Mange har en bredere første får for å kompensere for at traktorjulene pakker jorden. Her må du tenke omvendt, den fremste fåren skal være 2-3 cm mindre enn de andre. Da kommer veltefjøla over og lukker fåren, forklarer Iversen.

Utnytt forplogen

Riktig innstilling av forplogen kan være svært lønnsomt.

– Hvis den går for dypt krever den mer krefter og bruker mer drivstoff. Samtidig får du mindre jord over planterestene.

Forploger kan også brukes mot ugras.

– Bruker du bredere plogskjær og forploger, får du bedre gjennomskjæring av røttene til ugraset. Samtidig får du planterester og frø fra ugras ned i bunnen av fåren, og sikrer optimal dybde slik at det blir nok jord for veltefjølene å jobbe med. Da får du pene og jevne fårer.

Optimer trekklinjen

I tillegg til å justere dybden på forplogene, spiller justeringen av trekklinjen inn på drivstofforbruket.

– Erfaringer fra danske bønder viser at du kan spare inntil 25 prosent drivstoff ved å optimere trekklinjen på plogen og justere dybden på forplogene. I tillegg vil en jevn og ensartet overflate gi ytterligere besparelser når du skal ut på jordet senere på året, sier Iversen.

– Så vil en riktig justert plog også kunne bety mindre slitasje, mindre behov for sprøyting mot ugress og bedre avlinger, legger han til.

Henvend deg til Eiksenteret hvis du har spørsmål om innstilling av plog.

Åtte gode råd for optimal pløying

  1. Forplog: La dem ikke gå for dypt. Det bruker ekstra drivstoff og gir mindre jord over planterestene. Optimal innspilling er cirka 14 cm mellom skjær og forplogspiss.
  2. Etterstramming: Sørg for å etterstramme boltene på plogen regelmessig. Har noen bolter vært løse, sjekk at de sitter riktig før du strammer til.
  3. Løftearm: Mål om de er like lange, og sjekk dekktrykket. Løfteplogen skal kjøre med opplåste stabilisatorstag; semimonterte med låste stabilisatorstag.
  4. Første får: Bør ha 2-3 cm mindre fårbredde enn de resterende. Er det fremste skjæret mer slitt enn resten, kan det være en indikator på for bred pløying.
  5. Veltefjøler: Ulike fårer? Sjekk om veltefjølene står i likt forhold til hverandre. Sjekk også om plogåsene står rett justert.
  6. Slitedeler: Bruker du originale slitedeler unngår du problemer med at slitedelene ikke passer helt.
Lenker
Min side