Skip to main content
Til toppen
Lys opp høstmørket med Startax

Lys opp høstmørket med gode lys på traktoren

Lys opp høstmørket med Startax

Høsten og vinterens mørke kommer for mange av oss alltid like brått på. Varme, lyse juli-netter føles som bare var noen uker siden, i det man plutselig våkner til svarte natta klokken syv og sola takker for seg igjen i 14-15 tiden. Men selv om dagslyset er mangelvare i Norge på vinterstid, betyr ikke det at arbeidsdagen blir kortere. Derfor blir god belysning på maskiner og utstyr et svært viktig aspekt for bønder og entreprenører rundt om i Norge.

Tekst: Laaven | Foto: Laaven | Video: Laaven

Det har gjennom de siste 10 årene vært store fremskritt på belysning til traktorer og maskiner, og LED lamper har tatt helt over for de gamle glødelampene. De fleste nye moderne maskiner og utstyr leveres med godt LED-lys fra fabrikken, men på de mørkeste dagene i Norge, vil det alltid være en ekstra sikkerhet og komfort å ha spesialtilpassede ekstralys. Riktig monterte lys gjør ikke bare at du ser bedre, men sørger også for at lysbilde blir mer behagelig for deg som sjåfør, samt at andre trafikanter ikke blir blendet. 

Startax produserer et bredt spekter med ekstralys, spesialtilpasset for norske forhold. Med alt fra store ekstralys som lyser opp veien en kilometer foran deg, til arbeidslys og varsellys som sørger for at området rundt maskinen blir godt og riktig belyst.

-    Vårt mål er å gjøre arbeidet til alle som ferdes i maskiner og utstyr på vinterstid tryggere og mer komfortabelt, gjennom gode og riktige ekstralys. Vi har en bred produktportefølje med lys som er utviklet for norske forhold. Lysene er utviklet ikke bare for å lyse opp rundt deg, men designet for å gjøre det på en behagelig og komfortabel måte. Våre lys leveres med blendingsteknologi og fargeprofiler som gjør at trafikanter rundt deg unngår å bli blendet, og at lysene gir et mer komfortabel lysbilde for deg som sjåfør, sier Andre Ludvigsen fra Startax Maskin-Teknisk AS.

Samlebetegnelsen ekstralys kan deles opp i tre kategorier; varsellys, som er gule, pulserende lys som skal lyse opp området rundt traktoren for å varsle medtrafikanter om at de må være varsomme. Arbeidslys som er designet for å lyse opp området rundt traktoren, slik at du som fører har bedre oversikt. Og sist men ikke minst, ekstralys til veibruk som er designet for å lyse langt og bredt på veien, slik at du enklere kan se hindringer og annet som måtte dukke opp i veien foran deg. Riktig kombinasjon av disse lysgruppene montert på maskinen, sikrer ikke bare en mer komfortabel arbeidsplass, men også en tryggere arbeidsplass.

Mer enn bare ekstralys

Gode ekstralys er viktig for å sikre god belysning av veien foran deg. Ekstralys er som regel koblet opp til å arbeide sammen med kjøretøyets originale fjernlys. Dette betyr at når du skrur på fjernlysene på vanlig måte, vil ekstralysene også skru seg på. Det stilles høye krav til ekstralys, både i form av lysenes byggkvalitet, men også hvordan de er montert på kjøretøyet, for at de skal være lovlig å bruke ute på veien. Feil monterte eller ikke-godkjente produkter, kan gi feil lysbilde for deg som sjåfør, samt at lysene kan blende motgående trafikk. Ekstralys av kvalitet er derfor viktig, både for deg som sjåfør og for dine medtrafikanter.

-    Ekstralys fra Startax er kanskje en av de bedre investeringene du kan gjøre for din og andres sikkerhet på veien når høstmørket faller på. Ekstralysene fra Startax er designet for å overholde alle lovlighetskrav i Norge, noe som sikrer en trygg og god kjøreopplevelse for deg og dine medtrafikanter, forteller Andre.

Ekstralysene fra Startax leveres i en rekke ulike former og fasonger, noe som gjør at du kan finne den modellen som passer best til ditt formål og kjøretøy. Noen av lysene er designet for å kaste langt, mens andre kaster bredt. Ofte ønsker man en kombinasjon av disse montert på kjøretøyet.

-    Vi ser at mange av kundene som kommer innom Eiksenteret, ønsker seg ekstralys på sine kjøretøy. Om det så er en traktor, ATV eller lastebil, så krever høsten og vinteren mye av sjåførene i Norge og ekstralys er med på å bedre arbeidshverdagen til sjåførene. Det mange ikke tenker på, er viktigheten av å velge riktig ekstralys og få disse riktig montert. Det hjelper vi dem med, forteller Roy Jakobsen, produktsjef Eikmaskin og konseptansvarlig for butikk i Eiksenterne.

Se film om ekstralys:

Gode arbeidslys gjør natten kortere

Selv om sollyset er mangelvare i Norge i vinterhalvåret, betyr ikke det at arbeidet til sjåfører og entreprenører stopper opp. Veien må brøytes, dyra må fores og varer må fraktes. Med gode arbeidslys fra Startax kan arbeidet fortsette gjennom de mørkeste timene, uten at det går på bekostning av sikkerhet eller komfort for deg som sjåfør.

-    Arbeidslys er designet for å lyse opp arbeidet rundt kjøretøyet. Lysene er ment for å gi deg som sjåfør en god oversikt over arbeidsområdet ditt. I motsetning til ekstralys som skal brukes under veikjøring og kaste langt, er arbeidslysene designet for å kaste bredt og kort. Lysene skal gi deg som sjåfør bedre oversikt over påmontert utstyr, eller rundt kjøretøyet når du skal rygge eller operere på trange områder, sier Andre.

Arbeidslys faller altså inn under en egen kategori, og løser andre behov enn hva ekstralysene gjør, men kravene til sikkerhet er fortsatt like store. Arbeidslys brukes ofte i sammenheng med arbeid på og rundt trafikkerte veier, noe som gjør det viktig at lysene ikke blender medtrafikkanter og andre som ferdes langs veien. I mange situasjoner blir det å skru av og på arbeidslysene ettersom det kommer andre trafikanter tungvint i lengden, spesielt når man opererer i områder med mye trafikk. Derfor har Startax utviklet blendefrie arbeidslys, som sikrer at andre ikke blir blendet av arbeidslysene dine.

-    Blendefrie arbeidslys er noe vi ser flere og flere benytter seg av. Det å slippe å blende opp og ned arbeidslysene hver gang det kommer en annen trafikant er veldig praktisk, og bedrer sjåførenes arbeidshverdag. Et annet fokus vi har hatt under utviklingen av flere av de nye arbeidslysene våre er lysbildet på lysene. De fleste arbeidslys av LED har et kaldt og skarpt lysbilde, som over tid gjør at sjåføren får slitne øyne og på sikt hodepine. Vi har derfor senket fargen på lyset, slik at lyset er varmere, altså mer oransje. Dette gjør at lysbildet blir mer behagelig og man kan arbeide lenger uten å få smerter i øyne og hodet. Det varmere fargebildet gjør også at lyset ikke reflekteres på samme måte fra snøen og inn i hytta, som ofte er et problem med ordinære arbeidslys. Riktigere fargetemperatur vil også gi føreren av traktoren eller maskinen bedre dybdesyn, slik at man vil se konturer av eks. kumlokk og steiner lettere eller hvordan bakken heller under arbeidet, forteller Andre.

For at den blendefrie teknologien og fargebildet skal bli riktig, er også monteringen og riktig valg av arbeidslys til ditt kjøretøy essensielt. Nyere kjøretøy er også utstyrt med mye teknologi, så det er viktig at integrasjonen av ekstralysene gjøres riktig, slik at det ikke kommer i konflikt med eller kan skade kjøretøyet. På ditt lokale Eiksenter kan du få hjelp med valg av riktig arbeidslys til ditt bruksområde, samt riktig og trygg montering.

Se film om arbeidslys:

Operer trygt med varsellys

Når man jobber på eller langs vegen i lave hastigheter eller med stort utstyr, er det viktig og lovpålagt å varsle medtrafikanter. Dette gjøres gjennom riktig bruk av varsellys. Mange kjøretøy er utstyrt med roterende varsellys originalt, men det vil i mange tilfeller være positivt for sikkerheten å montere ekstra varsellys på kjøretøy og utstyr.

-    Varsellysene våre fra Startax er godkjente og designet med sikkerhet som høyeste prioritet. Med ulike varianter tilgjengelige, inkludert roterende og blinkende modeller, er disse lysene spesialutformet for å være svært synlige over lange avstander. Varsellys er uunnværlige og visse tilfeller lovpålagt i situasjoner der du må signalisere til andre kjøretøy eller personer, enten det er på en travel motorvei eller i en avsidesliggende landbrukssetting. Slike lys er spesielt viktige for store og brede kjøretøy som kan være vanskelige å se i dårlige lysforhold, forteller Andre.

Startax sine varsellys kan tilpasses maskinen du kjører, og kan dermed integreres direkte inn i maskinens originale varselsystem. Riktig integrasjon sikrer ikke bare sikkerhet for dem rundt deg, men gir også et elegant og profesjonelt uttrykk på maskinen din. På Eiksenteret kan du få hjelp med valg av riktig varsellys til ditt bruk, samt hjelp med sømløs integrasjon mot ditt kjøretøy.

Se film om varsellys:

Viktigheten av riktig montering

Det å montere lysene riktig på kjøretøyet er viktig for trafikksikkerheten, samt EL-sikkerheten på kjøretøyet ditt. Riktig montering innebærer at lysbilde blir riktig for deg som sjåfør og møtende trafikanter, samtidig som at alt er koblet korrekt til kjøretøyets elektriske systemer. Moderne traktorer er utstyrt med store mengder elektronikk, og riktig montering og oppkobling er derfor svært viktig for å unngå feil. 

Ditt lokale Eiksenter har kunnskap som trengs for å hjelpe deg med valg og montering av riktig lys til ditt kjøretøy, i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder og lover. 

Lyst til å vite mer?

Se noe av vårt utvalg av lys her. 

Ta kontakt med ditt nærmeste Eiksenter for mer informasjon.

Lenker
Min side