Til toppen
Hvordan lykkes med plansilo

Hvordan lykkes med plansilo

Plansilo er stadig økende. For mange er dette en god løsning, men det kreves stor nøyaktighet for å få et godt resultat.

Tekst: BEWI / Foto: BEWI

 

Pakking

Tilstrekkelig pakking er svært viktig i silolegging. For plansilo og spesielt når innleggingskapasiteten øker med f.eks selvgående finsnittere er det viktig å ha tilstrekkelig fokus på pakking. Tynne lag og tilstrekkelig kapasitet på pakkeutstyret er derfor en forutsetning. Graset vil ha svært mye spenst og tyngre pakkemaskin vil ikke kunne kompenseres for tykke lag. Man bør derfor tilstrebe 5-10 cm lag. Gras som legges i plansilo bør av den grunn heller ikke ha for høy tørrstoff%.

 

Dekking

Tildekking er meget viktig. En plansilo har en svært stor mengde gras pr m2 overflate. Av den grunn vil en dårlig dekking gi store konsekvenser, med fare for dårlig fôr.

 

Tildekking bør derfor gjøres i flere trinn:

  • Sideveggs folie: Her bør det brukes sideveggsfolie. Legges ned over sidene. Sideveggsfolie vil bedre den hygieniske kvaliteten ved å hindre kontakt mot siloveggen med rester fra tidligere slått. Den vil også sikre forseglingen, dvs hindre luftinngang mellom sidevegg og toppfilmen.
  • Formingsfilm må alltid legges under toppfilmen. Dette for å ha en film som legger seg helt ned til massen og hindrer oksygen å vandre innover (reduserer faren for mugg), spesielt også ved uttak når siloen åpnes.
  • Toppfilm skal ligge over formingsfilmen som oksygensperre. Denne bør ha en tykkelse på 150my.
  • Beskyttelsesnett på toppen av toppfilmen vil redusere faren for eksterne skader av fugl/dyr og andre påvirkninger. Duken vil også fiksere toppfilmen og hindre at den flagrer i vinden.
  • Sandpølser/sandsekker: Til dekking/forsegling brukes sandsekker/sandpølser. Disse skal legges rundt hele kanten for å hindre oksygen å trenge inn mellom laga med plast. Disse pølsene bør også legges på tvers med jevne mellomrom.

 

Eiksenteret har et godt utvalg i produkter for tildekking av plansilo fra BEWI.

Ta kontakt i godt tid før slått for å sikre deg riktig produkt.