Skip to main content
Til toppen
Hvordan jobbe med en motorsag

Hvordan jobbe med en motorsag

Perfeksjoner dine motorsagferdigheter med Husqvarnas videoer om grunnleggende teknikker for sikker og effektiv bruk av motorsag. I denne motorsagveiledningen vil du se hvordan du arbeider med motorsag når det gjelder felling, kvisting, tverrkapping og sikkerhet. Ulike teknikker vises på en pedagogisk måte. 

Hvordan starte motorsagen

En video som viser hvordan du starter en motorsag med 3-punktskontakt (hånd, fot og bakke)


Hvordan jobbe med motorsag: Trykkspenning fra bunnen

Dette klippet viser hvordan du utfører en trykkspenning fra toppen.

 1. Start med å lage et snitt fra oversiden. Dybden på kuttet bør være omtrent 1/3 av stammens diameter, eller før stammen har en tendens til å klemme sverdet.
 2. Kutt nå fra bunnen for å møte det første snittet.

 

Hvis stammen er tykkere enn sverdets lengde:

 1. Start med å tverrskjære motsatt side av stammen.
 2. Trekk sagen mot deg og tverrskjær fra toppen, opp til ca. 1/3 av stammens diameter.
 3. Nå kryssklipp fra bunnen. Hvis stammen ligger på bakken, lag en boring for å unngå saging av stein.
 4. Fortsett med underskjæring mot midten av stammen.

MERK: Se hvordan stammen reagerer. Denne metoden reduserer risikoen for at sverdet kommer i klem.


Hvordan jobbe med motorsag: Trykkspenning fra toppen

 1. Start med å lage et snitt fra oversiden. Dybden på kuttet bør være omtrent 1/3 av stammens diameter, eller før stammen har en tendens til å klemme sverdet.
 2. Kutt nå fra bunnen for å møte det første snittet.

 

Hvis stammen er tykkere enn sverdets lengde

 1.  Start med å tverrskjære motsatt side av stammen.
 2. Trekk sagen mot deg og tverrskjær fra toppen, opp til ca. 1/3 av stammens diameter.
 3. Nå kryssklipp fra bunnen. Hvis stammen ligger på bakken, lag en boring for å unngå saging av stein.
 4. Fortsett med underskjæring mot midten av stammen.

MERK: Se hvordan stammen reagerer. Denne metoden reduserer risikoen for at sverdet kommer i klem.


Hvordan jobbe med motorsag: Kapping med boring

En boring kan brukes med de fleste fellingsmetoder og kan påføres uavhengig av sverdlengde og trestørrelse. Det er viktig at boremetoden utføres på den måten som er beskrevet i dette avsnittet. Hvis du avviker fra denne metoden, vil det være stor risiko for tilbakeslag da tuppen av sverdet brukes først. Sett på full gass og påfør den nederste delen av sverdetspissen (trekkkjetting) litt bak den foreslåtte hengselbredden. Når sverdetspissen har gått inn, dreies sverdet forsiktig til det er parallelt med retningssporet. Skyv nå sverdet inn i treet så dypt som nødvendig. Juster hengselbredden på enden.


Hvordan jobbe med motorsag: Felling skåret rett bakfra

For små trær er det lettest å sage hogsten skåret rett bakfra. Hvis du ikke har mye erfaring med å felle trær er dette den enkleste metoden å bruke. Sag med trekkkjede (nederst på sverdet) hvis du er uerfaren, dette er litt lettere fordi sagen ikke presses mot deg. Ellers går det raskere å sage med skyvekjede fordi du kan forbli i samme posisjon som du var for retningssnittet. Det er svært viktig at hogstsnittet sages parallelt med retningssnittet slik at hengslet blir like tykt.

For små trær er det vanskelig å bruke brekkstang eller fellekile. Hvis treet lener seg litt vil sverdet klemme, men med hånden mot stammen eller en stang med pigger kan du normalt skyve treet fremover. Har du en 4--5 meter lang stang med pigger, vil du kunne skyve frem ganske haletunge trær for hånd.

Du kan også bruke denne metoden på tykke trær hvis treet ikke lener seg bakover eller det er ugunstig vind. Hvis det er fare for at treet faller bakover og er for tungt til å skyves forover, bør du bruke fellingsverktøyene. Sag til du får plass til en kile eller brekkstang i sagsnittet. Når du begynner å nå den endelige tykkelsen på hengslet, vær forsiktig for å sikre at hengslet har en jevn tykkelse. For trær som lener seg tungt forover, øker risikoen for skader fra vedkløyvingen dersom du så hogsten kuttet bakfra.

Foreta om mulig en boring (se avsnittet Kapping med boring) og sag bakover for trær som disse.Hvordan jobbe med motorsag: Åpen retningssnitt

Klargjør retningssnittet ved å sage av eventuelle rotfremspring som kan vanskeliggjøre fellingen. Det er ofte nyttig å kutte barken på sidene av stammen i nivå med de tiltenkte retnings- og fellingsskjæringene slik at kuttene er klare. Sikt med toppsnittet

 1. Len deg med venstre skulder mot bagasjerommet. Stå med bena langt fra hverandre eller legg venstre kne ned på bakken for å sikre at du har god balanse. Hold sagen i vinkel slik at du oppnår anbefalt åpningsvinkel når du har saget ned til stubbehøyde.
 2. Sikt på et punkt lenger frem i terrenget der du vil at treet skal falle. Retningsmålet skal samsvare med sagens fellingsretningsmarkeringer (linjer).
 3. Vinkle sverdet og begynn å sage med full gass. Sjekk av og til under saging at du opprettholder din opprinnelige posisjon. Bunnskåret, alltid horisontalt
 4. Sag bunnsnittet slik at det møter toppsnittet nøyaktig. Pass på at du ikke sager bunnen for dypt. Dersom topp- og bunnskjæringene ikke møtes nøyaktig, vil du ikke ha tilstrekkelig kontroll på hogsten. Det er også viktig at sagen holdes horisontalt når bunnsnittet sages.
 5. Ved felling av tykkere trær kan det være nødvendig å supplere toppsnittet fra motsatt side, avhengig av sverdets lengde.

Åpen retningssnitt, versjon A

 • Flatt eller svakt skrånende terreng
 • Retningsbestemt hakkåpning 60-80°
 • Toppskjæring først, bestemmer retningen
 • Bunnsnittet sages horisontalt i vinkel mot hogstsnittet
 • Fellingen skjæres på linje med eller litt over nivået til retningssnittet

+ Den enkleste metoden + Lav stubbehøyde – Hengslet ryker før treet treffer bakken


Hvordan jobbe med motorsag: Sikker hjørnemetode

En fangst (et stykke usaget tre) lagres til en siste operasjon før treet felles, derav navnet "Sikkert hjørne". En stor fordel med denne metoden er at hengslet kan klippes tydelig og inspiseres før treet felles. Treet kan heller ikke falle bakover på grunn av hjørnet. Metoden er også gunstig å bruke på moderat forover- eller bakoverlente trær.

Lenker
Min side