Skip to main content
Til toppen

HE-VA Disc-Roller XL Contour


Som svar på etterspørselen etter en større stubbkultivator har HE-VA utviklet Disc-Roller XL. Allsidigheten denne skålharven bringer til gården sparer passeringer, reduserer maskinkostnaden per dekar og gir best mulig start for den kommende avlingen.

Disc-Roller XL Contour har blitt mer enn bare ett hakk større enn resten av Disc-Roller serien.

Disc-Roller XL Contour er utstyrt med unike skåler med en diameter på hele 61 cm. Størrelse og utforming gir følgende fordeler:

  • Skålene kan gå dypere ned i jorda og klarer dermed å bearbeide jorda bedre uten å sette seg fast Kan jobbe på dybder på opptil 160 mm.
  • Skålene kan håndtere større mengder plante- og stubbemateriale.
  • I tillegg til å øke diameteren, er skålene kraftigere, noe som øker bakkegrepet og minimerer risikoen for at diskene setter seg fast mens du kjører.
  • Utformingen på skålene gjør at de trekker seg ned i bakken, noe som hjelper penetrering under harde forhold og gjør at mer jord kan flyttes og bearbeides over hele arbeidsbredden.

Designet til selve Disc-Roller XL Contour er også endret for å sikre best mulig gjennomstrømning av jord og en stor mengde plante- og stubbemateriale mens du kjører. Rammekonstruksjonen er forhøyet og det er ekstra god avstand mellom skålrekkene, slik at jord og materiale kan snus og fordeles uten problemer.

 

AUTOMATISISERING ØKER EFFEKTIVITETEN I FELTET

HE-VA DSD-system:  Disc-Roller XL Contour har det velkjente HE-VA DSD-systemet, som står for Depth-Syncron-Disc eller dybdesynkroniserte skåler.  Det vil si at jo dypere man kjører skålene ned i jorda, jo kraftigere vinkel får de. Dette skjer automatisk mens du kjører. Denne automatikken sikrer en høy grad av effektivitet i arbeidet, da det minimerer antall stopp mens du kjører. Spesielt vil dette gjelde et jorde med forskjellige jordtyper.  

 

HE-VA SAT-system: Disc-Roller Contour har også som standard HE-VA SAT-system som er et hydraulisk vektfordelingssystem som fordeler vekten fra midten av maskinen ut i hele maskinens bredde. HE-VAs unike konturfølgesystem kommer til sin rett når du arbeider på grunne dybder for å sikre at alle bølger i feltet blir jevnt kultivert til samme dybde over hele arbeidsbredden. Dybdekontrollen er enkel å bruke med skivedybden hydraulisk betjent fra traktorens førerhus.

 

TILBEHØR & VARIANTER

Contour XL kan leveres fra 2,50 meter til 7,50 meter. Den vi viser i videoen er 4,50 meter, og er utstyrt med springboard og en dobbel V-profilvalse. Den har stor rammehøyde og lang avstand mellom rekkene, slik at den kan håndtere store mengder plantemateriale.   Denne skålharven er utstyrt med et springboard med flate spisser, men den kan også leveres med skorpebryterspisser. Springboardet på denne har også et tverrlåssystem i tillegg, som gjør at man øker planeringseffekten. Disc-Roller kan leveres med et stort utvalg av pakkevalser. På modellen vist her har vi en twin V-profil valse på 70 cm. V-profil valsen er en allsidig valse som smuldrer godt og gjør at harva går stabilt. Kantskål er standard på Disc-Roller Contour, og dette gjør at man får en ren linje og jorda blir kastet innover i harva.

Lenker
Min side