Skip to main content
Til toppen
HE-VA - Utstyr for moderne landbruk

Utstyr for morgendagens landbruk.

HE-VA - Utstyr for moderne landbruk

Minimal jordbearbeiding er i vinden som aldri før, men den nye driftsmetoden krever nye løsninger for å håndtere plantemateriale og stubb på en god måte. Med HE-VA Top Strigle og Top-Cutter Solo får du løsningen du trenger.

Tekst: Laaven | Foto: Laaven | Video: Laaven

Flere går bort fra den tradisjonelle måten å drifte jorda på, og ser til minimal jordbearbeiding. Den nye driftsmåten er ikke bare økonomisk gjennom dieselbesparelse, men jordhelsa blir også bedre. Mindre pakking av jorda, fangvekster og direktesåing sikrer gode resultater både over og under bakken.

-    Det er mange fordeler med minimal jordbearbeiding, men den nye driftsmetoden kommer med noen utfordringer når det kommer til behandling av planterester og stubb. Store mengder planterester, legdeflekker og liknende kan blant annet medføre at det blir problemer for såmaskina ved direktesåing, forteller Kristine B. Pedersen som er produktsjef for redskap hos Eikmaskin.

Ved bruk av HE-VA Top-Strigle og Top-Cutter Solo har man funnet en løsning på disse problemene.

Sikrer jevn vekst

Legdeflekker og ansamlinger av planterester gir dødsoner på jordet uten vekst, og er et vanlig problem ved minimal jordbearbeding. 

-    HE-VA Top-Strigle og Top-Cutter Solo kan brukes hver for seg, eller samtidig som en ekvipasje. Top-Strigla jevner ut overflaten av jordet, og kultiverer slik at frø får optimale forhold for å spire. Top-Cutteren kutter ned stubb og andre planterester som er igjen på jordet, og sikrer dermed plass og lys til de nye spirene som kommer, forteller Kristine.

Både Top-Strigla og Top-Cutteren kan brukes både på våren og på høsten. På våren frisker Top-Strigla opp enga ved å ruske opp og utjevne overflaten. På høsten sikrer den en jevn fordeling av plantematerialet. Ved å kjøre Top-Strigla i stubben, får man dratt ut legdeflekker og annet ansamlet materiale. 

Top-Cutteren sikrer en effektiv behandling av gjenstående planter på jordet. Den kan brukes både vår og høst for å kutte ned og knuse stubb, fangvekster, eller andre planterester. I kombinasjon med Top-Strigla får man dermed både knust og fordelt planterestene på jordet.

-    Både Top-Cutteren og Top-Strigla er gode bidragsytere for en bedre vekst og jordhelse. Begge kan både front og bakmonteres, og kan derfor brukes i sammenheng med en rekke andre redskaper som såmaskiner og liknende. Eller så kan man kjøre de i samme ekvipasje, forteller Kristine.

HE-VA Top-Strigle

Top-Strigle er et effektiv verktøy både  før og etter tresking, til fordeling av stubb og planterester samt for å friske opp jordet etter vintermånedene. Strigla kan leveres både til front- og bak-montering, og med 2, 4 eller 5 rekker med tinder.

Strigla kan også leveres med en rekke ekstrautstyr, som gir den et enda bredere bruksområde. Ved å montere en sloddeplanke kan man samtidig med fordeling av plantematerialet, oppnå en intensiv planering av jordet. Sloddeplanken er fult justerbar og kan dermed tilpasses lokale forhold. Spring-Board kan også monteres for å effektivt knuse klump.

Det er også mulig å montere en Multi-Seeder på maskinen, som gjør at man kan så fangvekster eller grasfrø samtidig som man strigler. 

Spesifikasjoner HE-VA Top-Strigle
Arbeidsbredde: 3-10 meter.
Transportbredde: 1,50 - 4,05 meter.
Effektkrav: 75-300 HK.
Vekt: 340 - 3200 KG.
Tinder: 24 - 167 STK

HE-VA Top-Cutter Solo

HE-VA Top-Cutter Solo kutter opp og fordeler gjenstående planter og stubb på jordet, i to forskjellige retninger. Ved å kutte ned og blande det gjenværende plantemateriale med jorda, får man en hurtigere nedbrytning. Top-Cutter Solos unike design med en lukket konstruksjon, forhindrer jord og planterester fra å samle seg på den og sikrer en effektiv kjøring.

Spesifikasjoner HE-VA Top-Cutter Solo
Arbeidsbredde: 3-6 meter.
Vekt: 700-2050kg.
Kniver: 6 stk.
Modeller: Single og Twin

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med ditt nærmeste Eiksenter.

Lenker
Min side