Skip to main content
Til toppen
Har bestilt 20 Massey Ferguson-traktorer

Fra venstre: Trond Schjerven, daglig leder Mutleie, Linda Tønsberg, driftsleder Vaktmesterkompaniet, Knut Bjørnereim driftsleder Vaktmesterkompaniet, Ståle Hansen avdelingssjef snø Vaktmesterkompaniet, Vegard Willassen avdelingssjef grønt Vaktmesterkompaniet og Jan Gunnar Halstvedt, selger hos Eiksenteret Kløfta. Foto: Per Ivar Thoresen.

Har bestilt 20 Massey Ferguson-traktorer

Vaktmesterkompaniet har inngått en fem års rammeavtale med Eiksenteret Kløfta. I første omgang har de bestilt 20 MF 4709. Avtalen finansieres gjennom operasjonell leasing fra AGCO Finance og intensjonen er at det skal leveres vesentlig flere fremover.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Per Ivar Thoresen

– Vi har tradisjonelt ikke hatt egne traktorer til snøbrøyting, men har leid inn denne kapasiteten. For å få til en mer effektiv drift ønsker vi å ta en god del av vintertjenestene selv, og starter nå et pilotprosjekt der vi bruker 20 MF 4709 fra Eiksenteret Kløfta for å brøyte snø i Osloområdet med egne ansatte, forklarer Vegard Willassen, direktør for forretningsutvikling og avdelingssjef grønt hos Vaktmesterkompaniet.

Den tradisjonsrike bedriften leverer alt fra gartnertjenester til avfallshåndtering og asfaltering. Willassen har 70 personer som jobber under seg, og så langt har de hatt hovedfokus på grøntarbeid i sommersesongen. Når de nå utvider sesongen trenger de en god partner, og har inngått en eksklusiv rammeavtale med Eiksenteret Kløfta som i tillegg til traktorer inkluderer redskap og utstyr.

– Hvis dette fungerer vil vi ha behov for flere hundre traktorer, og da trenger vi en profesjonell partner som kan tilby både gode maskiner, service og finansiering. Derfor inngikk vi denne avtalen med Eiksenteret Kløfta.

Vaktmesterkompaniet er i sterk vekst og vil fortsatt ha behov for traktorene som tidligere er leid inn.

– Vi vil ha behov for maskinene og menneskene som gjør en fantastisk jobb for Vaktmesterkompaniet også i fremtiden, understreker Willassen.

Dekker behovet

MF 4709 Global er en slitesterk traktor med høy ytelse, basert på den nye traktorplattformen til Massey Ferguson.

– Dette er en traktor som dekke våre primære behov. Vi kjører mye i sentrumsnære strøk, og ønsker ikke å ha for store traktorer. MF 4709 Global er enkelt utstyrt og fornuftig priset. Vi kjører mye med plog, skjær og strøkasser, men ikke nødvendigvis veldig mange timer per traktor. Vi opplever Eiksenteret Kløfta som en offensiv og fleksibel partner, og vi har stor tro på at dette er starten på et langt og lønnsomt samarbeid for begge parter, sier Willassen.

Starten på samarbeidet

Avtalen er inngått mellom Vaktmesterkompaniet, Eiksenteret Kløfta og Mutleie.

– Vi er glade for at Vaktmesterkompaniet valgte oss som sin samarbeidspartner. Vi jobber kontinuerlig med å tilby kundene våre best mulig service i alle ledd, i tillegg til å tilby riktige produkter fra verdensledende leverandører. Den kombinasjonen håper vi er en trygghet for kundene våre, sier Mads Lier, daglig leder ved Eiksenteret Kløfta.

De 20 traktorene som det er inngått avtale om nå er bare starten på samarbeidet.

– Vi har dedikerte mekanikere, selgere og andre ansatte som gjør det mulig å levere en servicegrad som fører til avtaler som dette. Med en leveranse av dette omfanget kommer vi til å utvide kapasiteten slik at vi kan fortsette å levere like god service og oppfølging til alle kundene våre, forklarer Lier.

Operasjonell leasing

– Operasjonell leasing innebærer at Vaktmesterkompaniet leier maskinen i perioden. I prisen ligger da renter, avskrivninger, service og forsikringer. Det gjør det enkelt å budsjettere og ha kostnadene under kontroll, forklarer Jan Ståle Åsvang i AGCO Finance.

Vaktmesterkompaniet kan ha fokus på å utføre sine oppgaver og leverer dem til service hos Eiksenteret Kløfta ved angitte intervaller.

– Etter endt avtaleperiode leveres traktorene tilbake, og det kan tegnes en ny avtale. Vi ser frem til samarbeidet med Vaktmesterkompaniet, understreker Åsvang.

Lenker
Min side