Skip to main content
Til toppen
Gode erfaringer med Triple-Tiller

Lars Kjuus fra Årnes har drevet redusert jordarbeiding de siste 30 årene. Nå kjører han HE-VA Triple-Tiller stubbharv, som sikrer at jordoverflaten blir jevn og klar for såing.

Gode erfaringer med Triple-Tiller

Lars Kjuus skrev master-oppgaven sin om redusert jordarbeiding i 1990. Samme år overtok han familiegården på Årnes og satte teoriene ut i praksis. De siste årene har han benyttet en HE-VA Triple-Tiller både høst og vår.

Tekst og foto: Lars Ovlien

– Leirjorden her på Romerike er godt egnet for redusert jordarbeiding. Jeg ble interessert da jeg studerte på Ås, og har drevet med det i 30 år. De siste 20 årene har jeg hatt et eget felt der jeg gjør avlingsregistreringer sammen med Norsk Landbruksrådgiving. Jeg har hele tiden hatt med fokus på økt moldnivå i topplaget, forklarer Lars Kjuus.

Han jobber til daglig hos Norsk Landbruksrådgiving og er kjent som en kapasitet på nettopp redusert jordarbeiding. På familiegården dyrker han korn, og han bruker HE-VA Triple-Tiller stubbharv rett etter innhøsting for å kjøre halm ned i jordsmonnet.

– Erfaringene mine er at du kan få like gode eller bedre avlinger med redusert jordarbeiding. Mer organisk materiale er viktig for jordas fruktbarhet. Derfor jeg også i lang tid brukt fangvekster. Der jeg ikke har fangvekster harver jeg rett etter innhøsting for å blande halm og jord. Halmen brytes ned og er med på å tilføre organisk materiale.

Prisgunstig alternativ

– Jeg hadde en gammel stubbharv fra 1990, men var på jakt etter noe med bedre planeringsevne etter tindene, slik at det ble jevnere og klart til å sås rett etterpå, forklarer Kjuus.

Triple-Tiller har tre rekker med harvetenner som gir god oppharving, taggede skåler som sikrer at jordoverflaten blir jevn og en etterharv som jevner ytterligere ut til slutt.

– Stubbharver er bygd med en tindeavstand som tilsier at du bør ha en arbeidsdybde på 10-12 cm. HE-VA Triple-Tiller er et prisgunstig alternativ, og jorda ser ikke forskjell på stål.

Kjuus prøver å ha høstkorn på halvparten av arealet, og trenger en harv som tåler mye halm, slik at han kan så rett etterpå.

– Flere av disse harvene kan påmonteres vingeskjær i stedet for vanlige spisser om du ønsker full gjennomskjæring som en del av ugraskampen, eller om du vil bryte av den kapillære vannledningsevnen til jorda for å få den til å tørke opp. Hittil har jeg benyttet meg av vanlig vanlige spisser.

Egen tilpassing

Kjuus fikk hjelp av Eiksenteret Kløfta til å tilpasse sin HE-VA Triple-Tiller til egne behov.

– Jeg kjører opp og ned bakker og har en del krappe dalsøkk og kuler. Normalt sitter bærehjulene framme på harven. Det vi har gjort er å flytte dem bakerst, slik at harven bæres av hjulene bak sammen med trekkstengene foran. Kjetting fungerer som fleksibelt toppstag, forklarer han.

Triple-Tilleren trekkes av en Fendt 415 med ettermontert autostyring og RTK. Åkersprøyta og gjødselsprederern hans har seksjonskontroll og han benytter EIKsteer slik at han kan ratte all vendeteigsstyring med to knapper på armlenet.

– Det er viktig å bruke lette maskiner, finne rett kjøretidspunkt med tanke på jordpakking og velge gode dekk som gjør at du kan ha så lavt dekktrykk som mulig. Jeg har VF-dekk og kjører med ned mot 0,5 bar lufttrykk ute på jordet for å sikre minimalt marktrykk. Redusert jordarbeiding krever plantevern, og det blir spennende å se hva som skjer hvis glysofat blir forbudt. Jeg håper vi får beholde glyfosaten eller at det kommer gode alternativer, slik at vi slipper å bearbeide mer for å ha ugraskontroll og dermed få mer utvasking og erosjon her, sier Kjuus.

Lenker
Min side