Skip to main content
Til toppen

HE-VA Front-Pakker


Front-Pakker gir effektiv jordpakking uansett jordtype.

Med en HE-VA Front-Pakker kan du kombinere pakking av jorden med en harv eller såmaskin bak på traktoren.  Den har et fleksibelt trekkpunkt som gjør at maskinen blir trukket, ikke skøvet. Det sikrer at maskinen løpet fritt på jordoverfalten og ikke påvirker traktorstyringen. Front-Pakker leveres i arbeidsbredder fra 1,50 m til 6,00 m.

Avstanden mellom ringene på Front-Pakkeren sikrer at det etterlates løs jord på overfalten som en harv lett kan bearbeide. 

Front-Pakkeren kan utstyres med tre forskjellige ringstørrelser og uansett hvilken ringstørrelse man velger har de alle en unik skulderprofil som lager en enestående gjennomskjæring med sin 30-graders spiss. Skulderen på ringen sørger for dybdestyring ved foten av skjærekanten og dermed kan man kontrollere at ringen ikke arbeider for dypt i meget løse jordtyper. Den unike skulderprofilen sikrer samtidig at de aggressive spissene kan bearbeide selv de tngste jordtyper og man reduserer risikoen for dype traktorspor.

Front-Pakker er utstyrt med avskrapere mellom ringene slik at den kan arbeide under våte og klebrige forhold.

Tilgjengelig tilleggsutstyr:

  • Spring-Board : Jevner ut jordoverfalten og knuser klumper
  • Tverrlåssystem : Låser tindene og øker planeringseffekten betydelig
  • Forharv : To rekker med S-tinder som gir en ekstra bearbeiding og løsning av jorden
  • Top-Cutter : Skjærer resterende stubb i to forskjellige retninger slik at man får en hurtigere nedbryting ved at avlingsrestene blir knust og arbeidet ned i jorden

 

Front Pakker Twin

Front-Pakker kan utstyres med 2 rekker Ø700/800 mm ringer for enda mer ensartet pakking på varierende jordtyper.

 

Press-Roller

I Front-Roller serien finnes en Press-Roller. Dette er en selvstyrende gummihjulspakker som pakker jorden mellom traktorens hjulspor. Leveres i arbeidsbredde på 1,50 og 4,00 meter.

Lenker
Min side