Skip to main content
Til toppen
Fremtidens landbruk med Fendt

Det er få kombinasjoner som er finere enn HE-VA-redskap på en Fendt.

Fremtidens landbruk med Fendt

Hvordan vi driver planteproduksjon endres konstant. Nye og mer effektive metoder blir utviklet, og i takt med det utvikler også utstyret seg.

Tekst: Laaven | Bilder: Laaven | Film: Laaven

Det er mye som har endret seg i hvordan vi driver jordbruk, og utstyret har endret seg i takt. GPS og presisjonslandbruk er blitt noe alle kan dra nytte av, for å utnytte jordene maksimalt. Uansett om man driver 100 mål med gras-produksjon eller 1500 mål med korn, kan en GPS-utstyrt traktor gjøre hverdagen lettere.

-    Med en GPS og Fendt Connect har man muligheten til å optimalisere drifta. Man får oversikt over forbruk, service og bruk av traktoren gjennom Fendt Connect. Med GPS åpner en ny verden med presisjonslandbruk seg, forteller Produktsjef for Fendt, Jørgen Skjelin i det vi står foran en Fendt 516.

Og i dag skal vi ta en nærmere titt på nettopp denne Fendten i kombinasjon med en HE-VA Top-Strigle og HE-VA Top-Cutter Solo.

Mer enn bare en traktor

En traktor er ikke bare en traktor. Om man har kjørt en Fendt kan man si seg enig i dette. Traktoren blir for mange plassen de tilbringer mest tid i løpet av en dag, og da stilles det høye krav til komfort, brukervennlighet og utstyr.

-    Fendt 516 Vario Gen 3 er en traktor som er klar for fremtidens landbruk. Traktoren er utstyrt med det nye FendtONE brukergrensesnittet som innebærer ny betjening og teknologiske løsninger som forenkler arbeidsoppgavene, forteller Jørgen.

FendtONE gir deg også full oversikt over traktorens data gjennom nettbrett eller mobiltelefon. Men den største teknologiske utviklingen ligger i automatiseringen av kjøring med GPS.

-    Fendt 516 vi har her i dag er en Profi+ versjon og er utstyrt med GPS, AutoTeachIn og automatisk snuing på vendeteigen. Dette er funksjoner som gjør at traktoren tar seg av jobben med å kjøre presist, så du kan ha mer overskudd til å følge med på redskapene. 

For å komme i gang med GPS, legger man enkelt inn en kjøreplan i Fendt-Guide skjermen eller på en iPad. Når kjøreplanen er synkronisert styrer traktoren presist, akselererer, snur, samt hever og senker redskapen automatisk.

Kombinasjonen av teknologi, komfort og driftsikkerhet er det som gjør Fendt 516 til mer enn bare en traktor. Det er en arbeidsplass, kontor, høyteknologisk datamaskin med brukervennlig grensesnitt og en maskin som henger med i fremtidens jordbruk.

-    Den største fordelen med FendtONE og Fendt-Guide er nok det at man har mer overskudd når dagen på jordet er over. Når traktoren tar seg av flere arbeidsoppgaver selv, gjør det at du kan slappe mer av og fokusere på andre ting, konkluderer Jørgen.

Verktøy for bedre jordhelse

Det er en rekke operasjoner som drar nytte av Fendt 516 sin automatikk og fremtidsrettede teknologi - blant annet HE-VA Top-Cutter Solo og HE-VA Top-Strigle.

-    Det er mange nye tanker rundt hvordan vi skal drive jorda. Mange har gått bort i fra å pløye jordet hvert år, men satser heller på minimal jordbearbeiding gjennom bruken av fangvekster og redskaper som sprer og kutter plantematerialet, forteller produktsjef for redskaper i Eikmaskin, Kristine B. Pedersen.

Nettopp spredning og kutting av plantemateriale er det HE-VA Top-Cutter Solo og HE-VA Top-Strigle hjelper deg med. 

-    HE-VA Top-Cutter Solo kan monteres både foran og bak traktoren. Her har vi en roterende valse med kniver som kutter stubb og annet plantematieriale på jordet for å enklere kunne behandle det. Denne kan man kjøre over både høst og vår, og gjør at jobben med å direkte-så blir enklere, fortsetter Kristine.

Det er ikke bare jobben med å kutte plantematerialet som er viktig. Også spredning av det, sikrer veksten av fangvekster.

-    Bak på traktoren har vi en HE-VA Top-Strigle med 5 tinderekker og påmontert Multi-Seeder såkasse. Tindene på strigla skraper og sprer plantematerialet som ligger på jordet. På denne måten kan vi spre legdeflekker og motvirke områder uten tilvekst, sier Kristine.

HE-VA Top-Strigle kan leveres med en påmontert Multi-Seeder, som gir muligheten for å så fangvekster samtidig som vi strigler. Da sikrer vi at frøene havner ned mot jorda og at halmen fordeles og blandes med jordstøv for en raskere nedbrytning. Multi-Seeder modellen som er vist her er ISOBUS-styrt og integrerer sømløst med Fendten.

Presisjon gir resultater

Presisjonslandbruk har lenge blitt sett på som noe som bare gagner større bruk, men dette er langt fra sannheten. Med økende kostnader på drivstoff og gjødsel, kan presisjonslandbruk gjøre en forskjell selv for de minste brukene.

-    Presisjonslandbruk handler i hovedsak om å optimalisere drifta av jordene, samtidig som vi skal minske arbeidsmengden på bonden. Det kreves ekstremt mye av bønder i dag, uavhengig av skala på bruket. Det å kunne lene seg på autostyring, GPS og kjørekart gjør arbeidshverdagen enklere og man sitter igen med mer overskudd til andre ting, forteller Jørgen.

Valget om å kjøpe en traktor utstyrt med GPS gjør ikke bare arbeidshverdagen lettere, den gjør også resultatet på jordet bedre.

-    Når man kjører på GPS, kan vi sikre at hele jordet dekkes og at ikke noe blir kjørt dobbelt opp. Dette er spesielt viktig når man sår og gjødsler. Med GPS kan man sikre nøyaktig mengde såkorn og gjødsel på et gitt område, fortsetter Jørgen.

Annenhåndsverdien holder seg også bedre med GPS montert.

-    Fremover blir GPS et vanlig krav hos mange bønder, noe som også gjenspeiler seg i annenhåndsmarkedet. Om man har GPS montert, har man en større kundegruppe å selge til i fremtiden, sier Jørgen.

Mer enn bare teknologi

Når man snakker om presisjonslandbruk er det ofte teknologi og GPS som omtales, men Jørgen trekker frem et verktøy som er viktig; nemlig tommestokken.

-    For å kunne kjøre presist, må vi også stille inn redskap og traktor presist. Da er det tommestokken som gjelder! Det å måle opp og se at trekkstenger er likestilt og at redskapen går rett er like viktig som å legge inn riktig kjøreplan i traktoren. 

Innstillingen av både redskap og traktor er enkelt med Fendt 516. Trekkstengene kan enkelt finjusteres både i høyden og i lengderetningen. 

Fremtidens jordbruk

Hvordan vi driver jorda har- og vil endre seg mye i årene som kommer, og fokuset på bærekraft og optimalisering blir viktigere.

-    Hvis vi skal få til en mer bærekraftig matproduksjon må vi tenke på jordas helse. Da er minimal jordbearbeiding og direktesåing et viktig steg i den retning, forteller Else Villadsen som er rådgiver for jord, korn og miljø i Norsk Landbruksrådgivning Øst.

Det er tre hovedprinsipper som inngår i dyrkingssystemet minimal jordbearbeiding; direktesåing av planter, permanent jorddekke og allsidig vekstskifte. På denne måten skal man opprettholde en god og næringsrik jord, som også binder karbon. 

-    Et problem mange møter på når man begynner med minimal jordbearbeiding er halm og planterester. Det skaper problemer for såmaskinen og påvirker såteknikk, frøplassering og forhindrer god spiring. 

Etter å ha fulgt med på ekvipasjen med Fendt 516 og HE-VA Top-Cutter og HE-VA Top-Strigle, er ikke Else i tvil om hva hun tenker om redskapene.

-    Dette er svært gode redskap og verktøy når man skal drive minimal jordbearbeding. Redskapene håndterer plantematerialet svært bra og gjør at vi får en god såbunn, avslutter Else. 

Se også film om Erik Sørlis erfaringer med Fendt 700 Vario og presisjonskjøring i økologisk drift:

Lenker
Min side