Til toppen
Fra selvbinder til skurtresker

50 år etter den ble solgt ny, er MF 186-en til Aksel Hembre i Meråker fortsatt i drift.

Fra selvbinder til skurtresker

Korn har alltid vært en viktig del av det norske landbruket. Alt fra dyrefor til bakevarer har gjennom århundrer blitt produsert fra de ulike kornsortene, og innhøstingen og separeringen av kornet har blitt effektivisert. Fra håndmakt og ljå, til selvbindere, treskeverk og dagens skurtreskere.

Tekst: Laaven | Foto: Laaven | Video: Laaven

Høsting og tresking av korn har vært og er viktig for matsikkerheten i Norge. Gjennom århundrer har bønder rundt om i de norske bygdene sådd og høstet ulike kornsorter, hvorav de mest vanlige har vært hvete, bygg, havre og rug. Men det å skille kjernen fra halm og aks har vært en krevende prosess. Før de første treskeverkene kom til Norge, var det håndmakt som skulle til for å få jobben utført. Utviklingen i kornproduksjonen har derfor vært stor siden Eik’s Maskinforetning solgte de første treskeverkene på starten av 1900-tallet. 

Utvikling gjennom århundrer

De første skurtreskerne ble utviklet i USA på 1830-tallet og ble bygd i Australia i 1843. Men det skulle ta nesten 100 år før den første skurtreskeren kom til Norge i 1939. Frem til andre verdenskrig var selvbindere og stasjonære treskeverk normen på den norske landsbygda. 

Den første selvbinderen i Norge ble introdusert på Bygdøy kongsgård i 1885, og ble mer vanlig rundt om i Norge på starten av 1900-tallet. Selvbinderne ble vanligvis trukket av tre hester.  Kornet ble ført inn mot skjærebrettet ved hjelp av en vinde - på samme måte som dagens moderne skurtreskere. Det var først på 1920-tallet de første moderne treskeverkene kom til Norge, og flere av disse ble solgt gjennom Eik’s Maskinforetning i Stavanger. Treskeverkene var en revolusjon for kornproduksjonen, og gjorde det enklere å produsere større mengder korn (Kilde: https://snl.no/skurtresker. Hentet september 2022).

De første treskeverkene som ble solgt gjennom Eik’s Maskinforetning for 100 år siden, var av typen SESAM. Treskeverkene ble ofte drevet av hester eller stasjonær motor ved hjelp av reimer. I senere år ble flere bygd om til elektrisk drift. Prinsippet til treskeverkene som ble solgt for 100 år siden er veldig likt det vi ser i dagens moderne skurtreskere. Foran i treskeverket sitter en slager med en bru, som skiller ut en stor andel av kjernene. Halmen beveger seg så videre bakover over risterne, for å riste de resterende kjernene ned i såldkassa. 

Om vi sammenligner tidligere og dagens moderne skurtreskere, ser vi de samme prinsipper for treskingen. Skjærebordet og loelevatoren fører kornet inn i slageren, halmen føres over risterne og kornet faller ned i såldkassa før det havner i tanken. Konseptet er genialt, og har blitt perfeksjonert gjennom de siste 100 årene. Dette sikrer at vi i dag får den gode kornkvaliteten og utskillingen vi er kjent med gjennom Fendt og Massey Ferguson skurtresker. 

Selv om mye er likt har det også vært store endringer. De første selvgående skurtreskeren som kom var små og hadde lav kapasitet. Dette gjorde at man ikke kunne drifte på langt nær de arealene man kan med dagens skurtreskere. De første skurtreskerne ble også levert uten noen form for førerhytte, noe som gjorde at man satt ute og ble påvirket både av vær og støv. I dag sitter man godt plassert i førerstolen, med frisk ventilert luft uten behov for hørselvern eller støvmasker. Kvaliteten på kornet har også blitt bedre med de morderne skurtreskerne. Separering av agner og korn er mer presis, noe som sikrer en høyere kvalitet på kornet som leveres.

Christian Eik’s målsetning

Christian Eik, grunnleggeren av Eik’s Maskinforetning, var en visjonær når det kom til landbruk og utvikling. Han ønsket å gjøre bondens hverdag enklere ved å introdusere nye maskinelle løsninger, og de første treskeverkene som ble importert og solgt var et eksempel på dette.

Tidligere hadde produksjonen av korn vært tidkrevende for bøndene, men med de nye treskeverkene kunne jobben gjøres langt enklere og hurtigere. De første treskeverkene ble drevet av hester, og i senere tid av gråtassen når den ble vanlig rundt om på brukene. Også el-motor ble introdusert som driftsmetode etter andre verdenskrig. 

Det er mye som har endret seg i det norske landbruket gjennom de siste 100 årene, og Christian Eik og hans visjon har vært en pådriver for dette. Hans ønske om å fornye og utvikle det norske landbruket, er verdier som fortsatt står sterkt i Eikmaskin både i dag og i fremtiden. 

Lyst til å vite mer?

Er du på utkikk etter ny skurtresker? Ta kontakt med ditt nærmeste Eiksenter for mer informasjon eller prøvekjøring.