Til toppen
Fjerner skadelig materiale

Aina Nøkleby rengjør hønsehuset med en Nilfisk H-klassifisert støvsuger som fanger opp 99,995 prosent av støvet i filteret. Luften som kommer ut har dermed ikke støv i seg. Det er viktig å skifte posen ofte når du rengjør i husdyrrom med det fineste støvet. Foto: Lars Ovlien.

Fjerner skadelig materiale

Aina Nøkleby og samboeren Gunnar Strand er i ferd med å overta eggproduksjonen på Gutu Østre i Trøgstad. De er opptatt av helse, miljø og sikkerhet og tester nå en Nilfisk H-klasse industristøvsuger til rengjøring av korntørke og hønsehus.

Tekst og foto: Lars Ovlien

– I dag er det faren min Henning som driver gården. Foreløpig er vi avløsere, men Gunnar og jeg tar etter planen over i november, forteller Aina Nøkleby.

De tester en Nilfisk IVB9 H-klassifisert støvsuger, som blant annet er godkjent for å suge opp asbest. Mange i landbruket sliter med helseproblemer, og fint støv er et av de største problemene. Typiske arbeidsoppgaver som gir mye støv er rengjøring av husdyrrom og kornbinger.

– Det er viktig for oss å redusere mengden fint støv når vi rengjør. Vi har støvsugd både gulv og vegger i korntørka, og det fungerte helt problemfritt.

Fint filter

Nilfisk IVB9 H-klassifisert støvsuger er beregnet på helsefarlig og kreftfremkallende støv. Den har automatisk filterrensing, der støvet fra filteret samles i en egen pose.

– I hønsehuset støvsuger vi fôrtrauene fri for fôrrester og vi støvsuger interiøret i miljøinnredningen. Med ni tusen høns blir det naturligvis store mengder biologisk materiale, og støvmasker klarer ikke å ta det fineste støvet som gjør mest skade. Jeg tenker at det er viktig å begynne tidlig med dette, både for vår egen del og for kommende generasjoner, sier Nøkleby.

Ønsket å teste

Nilfisk tok kontakt med Nøkleby for å teste støvsugeren i miljø. Fôrrester og møkk utgjør ikke et stort problem når det ligger rolig, men hvis du bruker feil utstyr kan du skape store problemer med finkornet organisk støv som svever i luften i dagevis.

– Du oppnår ikke samme resultat ved å sette et H-klassefilter i en vanlig støvsuger, da støvsugeren må være konstruert for denne typen filtre for å oppnå best mulig resultat, forklarer distriktssjef Nikolai Hvistendahl i Nilfisk.

Nilfisk IVB9 har automatisk filterrensing der filteret blåses rent seksjonsvis, og støvet havner i en sikkerhetspose på utsiden av selve støvsugerposen. Den fungerer godt både i korntørke og husdyrrom. Foto: Lars Ovlien.

Mye fint støv

Nilfisk IVB9 er et godt alternativ når du skal rengjøre både korntørke og hønsehus og ikke vil investere i en stor og dyr sentralstøvsuger.

– Maskinen har veldig bra sugeevne, men fordi det organiske støvet fra hønsene er så fint er det viktig å skifte støvsugerposer ofte når du rengjør hønsehuset, understreker Nøkleby.

 

Halle Arnes er fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgivning. Han mener det bør være større fokus på HMS, og understreker at de farlige støvtypene kan sveve i luften i mange døgn.

Viktig med HMS

Norsk Landbruksrådgivning mener det kan være større fokus på HMS i landbruket. Det handler om sunt bondevett satt i system, der støv og ammoniakk fra produksjon av fjørfe og svin er av de største utfordringene.

– De farligste støvtypene i landbruket er små organiske støvpartikler. Disse partiklene kan sveve i luften i mange døgn. Rengjøring i husdyrrom og kornbinger eksempler på en arbeidsoppgave som gir mye slikt støv, forteller Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgivning.

Han mener den nye generasjonen bønder er flinkere enn forgjengerne.

– Organisk støv inneholder mikroorganismer som kan gi alt fra irritasjon i øyne og luftveier til alvorlige sykdommer som astma, bronkitt og KOLS. Mange får influensalignende symptomer etter å ha pustet inn store mengder soppsporer. I tillegg kan spesielt svine- og fjørfeproduksjon gi ammoniakk fra fôret. De skader flimmerhårene som normalt beskytter luftveiene. Vi ønsker at norske bønder setter HMS på dagsordenen og gjennomfører tiltak som reduserer skadevirkningene, understreker Arnes.