Skip to main content
Til toppen
Bærekraft og sosialt engasjement
Henrik Fagerland (Eikmaskin) t.v. og Astrid Brekke Skrindo (Forsker/NINA) t.h. foran et biehotell.

Bærekraft og sosialt engasjement

Eiksenteret skal være et miljøvennlig selskap der miljøhensyn og miljøbevissthet er godt innarbeidet i tjenester, produkter og virksomheten.  Eiksenteret har derfor flere konkrete bærekraftsprosjekter i gang eller under planlegging. 

 

 

Min side