Skip to main content
Til toppen

Biehotell

Eiksenteret har utviklet biehotell sammen med NINA - Norsk institutt for naturforskning.   Hotellene er laget for norske forhold og er produsert i Norge. Biehotellene skal tilbys over hele landet fra Eiksenterenes 47 butikker.

Tiltaket skal bidra til økt pollinering og viktig forskningsbasert kunnskap om bier og bærekraft. Biehotellene har en solid faglig forankring. Det vil si at hotellene tilbyr de optimale forholdene til de lokale, stedegne villbiene. 

Tilpasset lokale forhold

Hotellene er bygd etter flere prinsipper som skal gjøre det tilpasset lokale forhold, og annerledes enn mange av de andre masseproduserte biehotellene.

Mange andre biehotell bruker hull som er altfor store. Her har vi brukt mange små hull, ned til 4 mm, som er riktig størrelse for mange av artene som bor her i Norge. De fleste hull i dette hotellet er 6 og 8 mm i diameter, med noen få som er opp til 10 og 12 mm for de større bladskjærerbiene. Vi bruker et utvalgt av materialer: klosser, siv og sugerør, og vi har sørget for at det skaper variasjon i overflaten. Dette bidrar til at biene som må finne vegen tilbake til reiret sitt kan navigere til riktig hull. Vi har også lagd et slags gitter som hindrer at fugler kommer og forstyrrer hekkerørene.

Det skal lages to varianter av biehotellene. Et hotell som måler ca 2 meter i bredden og nesten 3 meter i høyden ferdig montert, og er mest aktuell langs randsonene til åkere. I tillegg  har vi laget en liten versjon som kan monteres i private hager.

Samarbeid med NINA

NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. NINAs overordnede mål er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.

- Vi ble rett og slett glade for å få henvendelsen fra Eiksenterne om utvikling av biehotell. Det at en stor og landsdekkende aktør innen landbruket tar tak i dette skaper fokus på naturmangfold og formidling av fakta om pollineringens betydning sier Erik Stange, forsker hos NINA.

Flere prosjekter på gang

Samarbeidet med NINA er ett av flere bærekrafts-prosjekter som er i gang eller under planlegging i regi av Eiksenterne. Utover sommeren og høsten 2022 kommer flere tiltak med mål om å ta grep om vårt felles miljø.

Først ut er altså storskala biehotell. - Eiksenterne og NINA har felles interesser med tanke på bærekraft og naturmangfold. Helt konkret er pollinering viktig for landbruket, og her kan biehotellene bidra positivt forklarer Henrik Fagerland, Nordisk produktsjef hos AGCO og Eikmaskin.

Min side