Skip to main content
Til toppen
Eiksenteret Gjøvik har fått nye eiere

Bjørn Hansen, daglig leder og eier av Eiksenteret Sarpsborg, har fått ansvaret for Gjøvik-distriktet fra 30. september 2020. Foto: Eiksenteret.

Eiksenteret Gjøvik har fått nye eiere

Eiksenteret Sarpsborg tar over ansvaret for Gjøvik-distriktet fra 30. september. Daglig leder Bjørn Hansen i Sarpsborg vil gå i dialog med de dyktige ansatte fra Eiksenteret Gjøvik for å utvikle tilstedeværelsen i regionen.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Eiksenteret

– Jeg takker for tilliten når jeg har fått denne muligheten til å ta over Eiksenteret Gjøvik, som dekker et viktig geografisk område for kjeden. Når vi nesten dobler virksomheten får vi også enda større muligheter for intern ekspertise på ulike områder, for eksempel presisjonslandbruk, poteter og skurtreskere, forteller Bjørn Hansen

Han har vært i Eik-kjeden siden 1980, drevet Eiksenteret Sarpsborg solid i over 25 år og har der en årlig omsetning på nærmere 120 millioner kroner.

– Eik-kjeden gir oss et viktig faglig fellesskap og en plattform å jobbe ut i markedet fra. I tillegg kan vi tilby markedsledende traktorer og redskaper. Vi får tilgang til tekniske spesialister som hjelper oss når vi trenger det og sørger for at våre ansatte alltid er oppdatert på den nyeste teknologien.

Nå ser Hansen frem til å utvide virksomheten med avdelingen ved Mjøsas bredder.

– Det blir travle dager fremover med å få på plass en god lokasjon og ikke minst sikre god fagkompetanse videre. Eiksenteret Gjøvik har i dag mange dyktige folk som vi skal gå i dialog med, og i tillegg har vi mange flinke folk i Sarpsborg som vi kan dra veksler på ved behov. Ambisjonen er å bygge oss opp år for år og lande på godt over 100 millioner i årlig omsetning for Gjøvik-distriktet, understreker han.

For kjedegiver Eikmaskin er dette gode nyheter.

– Vi har jobbet med en løsning på Gjøvik en stund og er veldig glade for å få på plass en avtale med Bjørn Hansen i Eiksenteret Sarpsborg. Han er en av flere dyktige eiere og drivere som bidrar til å videreutvikle Eik-kjeden i en positiv retning. Eiksenteret Sarpsborg har flinke folk på blant annet skurtreskere og potet, noe som er viktig i Gjøvik-regionen. Vi er trygge på at kundene på Gjøvik vil bli svært godt ivaretatt i fremtiden, sier administrerende direktør Trond Kjempekjenn i Eikmaskin.

Lenker
Min side