Til toppen

Aspen 4 i 25 liters dunk


inkl. mva.

Spesialutviklet alkylatbensin for firetaktsmotorer. Den kan brukes til en rekke forskjellige firetaktsmotorer, for eksempel gressklippere, jordfreser og snøfreser.

Denne spesialutviklede alkylatbensinen er utviklet sammen med profesjonelle brukere og er et drivstoff med lav miljøpåvirkelighet og skaper et godt arbeidsmiljø for brukeren. 

Aspen 4 er for det meste fri for skadelige komponenter som benzen og lignende. Drivstoffet er av denne grunn renere noe som medfører at den også minimerer kullrester og avleiring på motorens deler. Dette er igjen med på å skape en jevn og god drift, gjør motroren lett å starte samtidig som at den vil ha en lang lagringstid.