Skip to main content
Til toppen
Vintervedlikhold av Grimme potetopptaker

1. Tilkobling: Sjekk slitasjeskader på traktorkrok og trekkøye på Grimme-opptakeren. Se etter løse festeskruer og eventuelle skader og sprekker i godset, samt på parkeringsfoten.

Vintervedlikhold av Grimme potetopptaker

Avdelingsleder Erik Lang-Ree Lunden ved Hvam videregående skole og servicetekniker Kåre Eik fra Eiksenteret Kløfta deler sine beste tips for godt vintervedlikehold av Grimme potetopptaker.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Lars Ovlien

Ved å utføre vedlikehold av utstyr på vinteren sørger du for at maskiner og redskap er klare når sesongen starter. Samtidig utnytter en tid på året med mindre arbeidspress.

Begynn med å vaske og rengjøre potetopptakeren skikkelig så du ser eventuelle skader og slitasje. Generelt er det viktig å kontrollere lagre og avskrapere på drivrullene, støtterullene og venderullene på hele maskinen, samt smøre alle kjedene.

Sjekk også at alle sikkerhetsdetaljer som deksler, duker, låser, støtter og varslingsutstyr er i orden. Kontroller dessuten at alle deksler på kraftoverføringsakslene er hele og festet skikkelig til maskinen.

2. Opptakerorganet: Se etter slitasje/skader på skjær og skjærarmer og se at det går plant med beltet. Sjekk innstillingene på rulleskjær og se etter slark i lagre. Kontroller sensorene for radkontroll (bilde).

Erik Lang-Ree Lunden anbefaler å dusje en olje- og dieselblanding på slitte metalldeler når du er ferdig med vedlikeholdet. Husk at maskinen bør lagres tørt for å beskytte elektronikken. Har du spørsmål, kan du kontakte Eiksenteret.

Husk at vinteren er en viktig tid for vedlikehold. Du kan få gode tilbud på originale Grimme-deler og få utført arbeidet av fagkyndige mekanikere fra ditt lokale Eiksenter i god tid før sesongen starter.

3. 1. belte, risbelte og 2. belte: Kontroller belteskjøter og se at skjøtestykker og spiler er i orden, samt at skruene ikke er slitte. Se etter skader på beltespiler og kord. Rett spilene hvis de er bøyde. Sjekk gummi på avskrapere på risbeltet.

4. Langsgående tottebelte: Kontroller beltet og se at tuppene ikke er for slitte eller harde, slik at de skader poteten. Skift ødelagte enkeltspiler eller skift hele beltet ved behov.

5. Avskraper-ruller: Sjekk for slitasje og kontroller innstillinger. Det er viktig at justeringen fungerer. Kontroller stramming, høydejusteringen på køllebeltet og at køllene er hele.

6. Sorteringsbord: Kontroller belteskjøter og se at skjøtestykker og spiler er i orden, samt at skruene ikke er slitte.

7. Potet-tanken: Kontroller funksjonene på tankfylleautomatikken. Sjekk også bunnbelte og falldemper i tømmetrakten. Se at duken er hel og at kjedet på rulletanken er stramt.

8. Hjulakslingen: Sjekk for sprekker og lekkasjer. Se at hjulmuttere er festet godt.

9. Mekaniske drev: Sjekk oljenivået på girkassene og vinkeldrevene. Sørg for at kjeder er stramme og godt smurt. Bytt slitte deler.

10. Hydraulikk: Skift olje og filter i henhold til bruksanvisning. Se over hydrauliske motorer, slanger og koblinger for skader, lekkasje og slitasje. Kontroller styreventilene.

10. Hydraulikk: Skift olje og filter i henhold til bruksanvisning. Se over hydrauliske motorer, slanger og koblinger for skader, lekkasje og slitasje. Kontroller styreventilene.
Lenker
Min side