Skip to main content
Til toppen
Smartbow aktivitetsmåler for kyr

Smartbow passer både til bruk på ammeku og melkeku. Foto: ATEC/Smartbow Norge.

Smartbow aktivitetsmåler for kyr

Nå får du Smartbow aktivitetsmåler for kyr hos Eiksenteret. Det er et øremerke, som blant annet måler aktivitet som er tegn på brunst, og registrerer drøvtygging. Etter hvert vil enheten også tilby kalvingsvarsling.

Tekst: Lars Ovlien.

– Det som skiller denne fra andre aktivitetsmålere, er øremerket. Dette er en helt annen type teknologi, som tar i bruk algoritmer som registrerer de ulike bevegelsesmønster til kyrne. Og så veier den bare 34 gram, forteller Tor Hetland hos ATEC/Smartbow Norge.

Smartbow er et smart øremerke. Den har sanntids ku-lokalisering, som kan være lurt i større besetninger.

– Skal du for eksempel ha veterinær til en ku, kan du gå inn på datamaskinen din og se hvor kua befinner seg. Det er kanskje ikke så relevant for norske bruksstørrelser. Men det som er interessant er at vi kan følge med på kutrafikken, mener Hetland.

Passer både ammeku og melkeku

Øremerket passer både til bruk på ammeku og melkeku. Hetland mener at dette verktøyet vil hjelpe ammekuprodusenter som ønsker å bruke mer semin i besetningen, for å øke avlsfremgang og redusere noen utfordringer knyttet til bruk av gårdsokse.

– Brunstsignalene på ei ammeku er ikke så tydelige som på ei melkeku, og derfor kan det være utfordrende å gå over fra gårdsokse til inseminering. For eksempel når kua går sammen med kalven, vil det svekke brunstsignalene på kua når kalven dier, sier han.

Når aktiviteten øker hos kua i forbindelse med brunst, vil øremerket oppdage det og varsle bonden på PC, eller som pop-up-varsel på mobil eller nettbrett.

Registrerer drøvtygging

– Når kua er i brunst, er det ikke bare aktiviteten som øker, men drøvtyggingen avtar. Dette vises i programmet og sikkerheten for rett inseminasjonstidspunkt øker, forteller Hetland.

Drøvtyggeregistrering vil også fanges opp av øremerket.

– Drøvtygging henger sammen med dyrehelse. Og det vil gå mange timer fra kua slutter med drøvtygging, før du selv kan se endringer på kua. Med et slikt øremerke vil du kunne sette inn tiltak slik at kua blir raskt frisk, sier Hetland.

Det er nettopp ved å registrere endringer på drøvtygging at øremerke også vil kunne varsle om kalving, forklarer Hetland. Men dette er en tilleggsfunksjon som først vil lanseres en gang i løpet av 2018.

Smartbow leveres i tre ulike moduler: drøvtygging, brunst og sanntidslokalisering. Du kan selv velg om du ønsker en, to eller tre moduler, og du betaler per dyr for antall moduler du ønsker. Etter hvert vil flere moduler bli tilgjengelig, for eksempel for kalving. Du får Smartbow hos Eiksenteret.

Lenker
Min side