Skip to main content
Til toppen

NYTT KJØREKURS:

OPTIMAL KJØRING MED TRAKTOR

er et teoretisk og praktisk kjørekurs som bidrar til et sikrere, mer miljøvennlig og økonomisk traktorliv

 

Norges Trafikkskoleforbund og Eiksenteret har samarbeidet om å utvikle et kurs i optimal kjøring med traktor.  Optimal kjøring er en kjørestil som er mest mulig effektiv og økonomisk, samtidig som den opprettholder sikkerhet og overholder trafikkreglene. Optimal kjøring innebærer også å hindre unødvendige forsinkelser og redusere slitasjen på traktoren.

Det er mange faktorer som kan begrense den optimale kjøringen. Dette kan omfatte trafikkforhold, værforhold, veiforhold og traktorens tilstand.  Andre faktorer som kan påvirke den optimale kjøringen inkluderer stress, tidspress og andre forstyrrelser som kan distrahere sjåføren.  Det kan være lett å falle inn i dårlige kjørevaner, vaner som kan føre til unødvendig slitasje på traktoren, økt drivstofforbruk og økt risiko for ulykker. 

Kurs i optimal kjøring av traktor har som mål at bruken av traktoren foregår på en optimal, trafikksikker og økonomisk måte samtidig som det ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

Et av kursets hovedmål er å minimere antall ulykker ved å adressere essensielle rutinemangler som bilbeltebruk, regelverk for lastsikring og ansvaret man bærer ved å operere et så stort kjøretøy på offentlig vei. Med veiledning i kjørevaner og teknikker kan man unngå farlige situasjoner og redusere risikoen for skader på både en selv og andre. Kurset skal gå dypere inn i rollen som traktorfører i samhandling med andre, og gi grundig leksjon i grunnreglene for trafikk, alminnelige plikter og ansvaret du har for kjøretøyets stand. Ved å tenke sikkerhet kan ulykker i beste fall unngås.

Hovedpunkter for kursets innhold

Trafikksikkerhet

 • Grunnregler for trafikk
 • Alminnelige plikter
 • Ansvar for kjøretøyets stand m.m.

Ulykker

 • Å være bonde er et av Norges farligste yrker
 • En fjerdedel av alle dødsulykker i norsk arbeidsliv skjer i landbruket. 
 • Fra 2008 til 2022 er det registrert 86 dødsulykker knyttet til traktor, med 89 omkomne
 • Flertallet av ulykkene er aleneulykker
 • Hvorfor er det slik og hva kan gjøres for å minimere risikoen for ulykker?

Kilde: Jogeir Agjeld/NLR

Økonomi

 • Kjøreadferd/kjøremåte
 • Dekktype/ dekktrykk etter behov
 • Bruke motorvarmer
 • Service og vedlikehold
 • Generell bruk av traktoren og utstyret  

Teknologi

 • GPS (ikke overlapp)
 • Innstilling av redskapen
 • Utnyttelsen av motoren /turtall

Ergonomi

 • Førermiljø
 • Sittestilling
 • Inn og utstigning av traktoren 
 • Behandling av utstyr 
 • Klær og verneutstyr

Lastsikring og kjøring i trafikk med redskap

 • Regelverk
 • Ansvar
 • Sikringsutstyr
 • Sikringsmetoder
 • Utregning av tilhengervekt  

Hvorfor bør du ta et kurs i optimal kjøring med traktor?

Først og fremst kan et slikt kurs gi deg verdifull kunnskap og ferdigheter som kan hjelpe deg med å kjøre traktoren din på en mer effektiv og økonomisk måte. Dette kan resultere i betydelige besparelser på drivstoff- og vedlikeholdskostnader over tid.

Kurset kan også hjelpe deg med å øke sikkerheten din når du kjører traktoren. Ved å lære de beste kjørevanene og teknikkene, kan du unngå farlige situasjoner og redusere risikoen for ulykker og skader på både deg selv og andre. Kurset gir deg  innsikt som hjelper deg å planlegge arbeidsoppgavene dine bedre og tilpasse kjørestilen din for å maksimere traktorens effektivitet og levetid.

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å melde din interesse!


MELD DIN INTERESSE HER

Lenker
Min side