Til toppen
Lønnsomt vintervedlikehold av plog

1. Rulleskjær: Det er viktig at rulleskjæret er justert i henhold til instruksjonsboken og ikke har skader. Er det i ustand kan du risikere å dra med deg for eksempel halmhauger, i stedet for å skjære gjennom.

Lønnsomt vintervedlikehold av plog

Enkelte deler på plogen er mer utsatt for slitasje enn andre. Bytt ut slitte deler i vinter, så er du klar til sesongstart.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Lars Ovlien

En godt vedlikeholdt plog gir deg bedre pløgsle og bidrar til å holde kostnadene nede. Her er det du bør se etter.

En godt vedlikeholdt plog gir et bedre resultat og bidrar til å holde driftskostnadene nede. Hvis slitasjen går ned på plogkroppen kan regningen bli stor, da det ikke er en slitedel. Delene får du hos ditt nærmeste Eiksenter.

2. Forplog med skjær: Forplogen skjuler ugress og stubb ned i pløgsla. Hvis skjæret er for slitt kan det gi gjenvekst av ugress året etter.

3. Plogspissen: Plogspissen sørger for at jorden brytes opp og løftes opp til skjæret og kniven. Når spissen blir slitt går plogen tyngre, og du får både dårligere pløgsle og høyere drivstoffkostnader.

4. Veltefjøl, skjær og kniv: Hvis skjær og/eller kniven blir for slitt kan du få slitasje på plogkroppen, og denne er ikke en slitedel. Det betyr relativt høye kostnader ved utskiftning. Hvis veltefjøla er slitt klarer den ikke å vri pløgsla skikkelig rundt, og du får et dårligere sluttresultat.

5. Bryststykket: Sammen med plogspissen sørger bryststykket for å bryte opp jorda. Her ser du et slitt bryststykke som er så slitt at jorda begynner å slite på plogkroppen. Det gir høyere driftskostnader og, over tid, høyere vedlikeholdskostnader.

6. Landsiden: Bildet viser en slitt landside sammenliknet med en hel. Denne delen slites gjerne i en trekant i bakkant. Den kan snus og brukes to ganger, men hvis den blir for slitt får du problemer med å styre plogen i bakken, noe som går ut over resultatet.