Skip to main content
Til toppen
Gjør Grimme-maskinen klar til sesongen

Øystein Aas-Hveem leder teknisk support for Grimme i Norge. Han anbefaler maskinkontroller når du er ferdige med å bruke maskinen for sesongen. Foto: Lars Ovlien.

Gjør Grimme-maskinen klar til sesongen

Øystein Aas-Hveem leder teknisk support for Grimme i Norge, og samarbeider tett med Eiksenteret. Han oppfordrer Grimme-eiere til å gjennomføre maskinkontroll når sesongen er over, slik at maskinene er klare til innsats neste år.

Tekst og foto: Lars Ovlien

– Det vil alltid oppstå slitasje og skader på maskiner som arbeider i jorden. Det kan gi unødvendige stopp og problemer i løpet av sesongen, og ikke minst kan det gi et dårligere produkt ved innhøsting. Derfor har vi i år spesielt fokus på maskinkontroll, forteller Øystein Aas-Hveem i Grimme Skandinavien.

Han jobber tett med Eiksenteret som teknisk støtte, og bidrar til at veien er kort til produktspesialister og delepersonale i Rødkærsbro, hvor Grimme Skandinavien har sitt hovedkontor. Aas-Hveem vil også kunne bistå Eiksenteret ved en maskinkontroll.

– Målet er å gjennomføre maskinkontroller når kundene er ferdige med å bruke maskinen for sesongen. Da er eventuelle problemer og slitasje friskt i minne, og det er lettere å huske eventuelle mangler eller justeringer som skal til.

Kursing av ansatte

Eiksenteret og Grimme Skandinavien innledet tidligere i år et tettere samarbeid, som blant annet innebærer bedre tilgjengelighet og opplæring.

– I forkant av Potato Scandinavia på Grinder i august gjennomførte vi kurs for både selgere, delepersonell og serviceteknikere. Vi hadde med oss salgssjef Heine Hylleberg, teknisk sjef Jens Ole Hejlesen og reservedelsjef Ulrik Hammershøj. Alle var med i felt, og vi kjørte litt høsting slik at også de som ikke bruker maskinene i det daglige fikk et praktisk innblikk i hvordan de fungerer, forklarer Aas-Hveem.

Fokus på kvalitet

Norske forbrukere er vant til høy kvalitet på produktene de kjøper, og for norske potetprodusenter er det lønnsomt å kunne konkurrere med andre land på både potetsort og utseende.

– En maskin i god stand vil gi et bedre resultat enn en maskin med slitasjeskader. Da er det viktig å sørge for godt vedlikehold.

Mange potetbønder har investert i større maskiner for å ha kapasitet nok til å foreta innhøsting når været tillater det. Større og mer komplekse maskiner trenger også mer vedlikehold.

– En maskinkontroll og etterfølgende service, slik at maskinen er i god stand til sesongen starter, reduserer risikoen for at problemer oppstår underveis. For eksempel vil en steinstrenglegger med slitte stjerner gi et dårlig resultat, og som alle vet er steinstrenglegging krevende arbeid. Er maskinene i god stand blir resultatet bra og gir gode opptaksforhold når høsten kommer, så jeg håper mange tar kontakt med sitt Eiksenter og får foretatt en kontroll nå etter sesongen, og ved behov får utført service på maskinene i løpet av vinteren, oppfordrer Aas-Hveem.

Lenker
Min side