Til toppen
Effektiv snørydding i Trondheim

Daglig leder Svein Tore Sæther i Graver AS stoler på Dalen 2118 snøfres og Fendt-traktorer for å rydde snø effektivt i Trondheim. Foto: Lena Knutli.

Effektiv snørydding i Trondheim

Når Svein Tore Sæther i Graver AS rydder snø i Trondheim, er rundt 25 maskiner i bruk samtidig. Han er godt fornøyd med Dalen-produktene sine og spesielt den nye Dalen 2118 snøfres, som han bruker til å frese snøen opp i en lastebil med.

Tekst: Lars Ovlien.

– Utgangspunktet vårt har vært å fjerne snøen før den blir forurenset, og samtidig få et så tørt underlag som mulig før vi legger salt. Derfor bruker vi plog og koster for å legge snøen i ranker, nærmest som når du høster gras, og så freser vi den opp i lastebiler, forklarer Svein Tore Sæther, daglig leder i Graver AS.

Ved hjelp av GPS-teknologi vet de hvor de ulike bilene er til enhver tid.

– Vi har i perioder kunnet kjøre all snøen rett i sjøen, og samtidig har vi halvert saltbruken. Dette oppnår vi ved å sette inn store ressurser på ett sted, og ved å koste i stedet for å brøyte på tradisjonelt vis.

God totaløkonomi

Sæther er stor kunde hos Eiksenteret Trondheim, med fire Fendt-traktorer og en rekke Dalen-freser i maskinparken. Den nyeste er en Dalen 2118 totrinnsfres.

– Det handler om totalkostnader. Vi har valgt Dalen fordi det er pålitelige produkter som fungerer suverent med traktor. Det er god tilgang på deler og service, og ikke minst god annenhåndsverdi, forklarer han.

– Lid Jarnindustri er fleksible og har en mentalitet som passer oss bra. Vi har fått vår nye Dalen 2118 tilpasset med blant annet støtputer, der vi dytter lastebilene foran oss.

Tilpasset teknologi

Trondheim ligger ved fjorden, og det kan bli mye slaps og vann når det snør. Vinteren 2017/2018 har vært krevende, med mye snø og store variasjoner i temperaturen. Likevel har det vært mindre mildvær enn vanlig, og dermed mer snø som har blitt liggende.

– Vi kom med noen innspill til fabrikken da de utviklet Dalen 2118, og jeg må si den har blitt veldig bra. Den spiser saltet og bløt snø som varmt hvetebrød, og designet på tuten gjør at den ikke tetter seg selv under tung bruk. Så jeg er veldig fornøyd, understreker Sæther.

Effektiv drift

Graver AS bruker en Fendt 724 Vario til å kjøre Dalen 2118 snøfres, og har montert saltstrøer bak på traktoren.

– Kvalitet er uten tvil årsaken til at vi kjører Fendt. Det er utrolig pålitelige maskiner, og vi kjører rundt 5000 timer før vi bytter. Da kommer den gode annenhåndsverdien også godt med her.

Til syvende og sist handler det om å ha utstyret tilgjengelig når det trengs.

– Eiksenteret Trondheim har både de riktige produktene og de riktige menneskene vi trenger for å unngå ståtid. Serviceapparatet fungerer godt, og kommer med én gang det er noe. For oss er det veldig viktig, understreker Svein Tore Sæther i Graver AS.