Til toppen
Sosialt engasjement
Henrik Fagerland (Eikmaskin) t.v. og Astrid Brekke Skrindo (Forsker/NINA) t.h. foran et biehotell.

Sosialt engasjement

Eiksenteret skal være et miljøvennlig selskap der miljøhensyn og miljøbevissthet er godt innarbeidet i tjenester, produkter og virksomheten.  Eiksenteret har derfor flere konkrete bærekraftsprosjekter i gang eller under planlegging.