Til toppen

Sosialt engasjement

Eiksenteret skal være et miljøvennlig selskap der miljøhensyn og miljøbevissthet er godt innarbeidet i tjenester, produkter og virksomheten.  Eiksenteret har derfor flere konkrete bærekraftsprosjekter i gang eller under planlegging.