Til toppen
Slik blir gjødslingen presis og effektiv

Morten Engan driver Julseth Østre gård i Lånke i Trøndelag.

Slik blir gjødslingen presis og effektiv

Trønderbonden Morten Engan har full kontroll på gjødslingen med Rauch AXIS EMC og traktor med GPS fra Fendt. Med seksjonskontroll og trådløs oversikt over alle parametre går det unna midt i den travleste våronna.

Tekst: Tun Byrå | Foto: Tun Byrå | Video: Tun Byrå

Det kakler, breker og buldrer fra alle kanter når man rusler opp gårdsveien til Julseth Østre på Lånke i Trøndelag. Med eggproduksjon, ammekyr, slakteokser og sauer er det stor aktivitet på gården, og med 1500 mål jord som skal bearbeides er det en travel bonde vi møter midt i våronna. 

Mindre gjødselsvinn

Bonden sjøl hilser fra førersetet i Fendt’n der han henter en stor sekk gjødsel som skal oppi gjødselsprederen, en Rauch AXIS EMC. Morten Engan forteller at han har god nytte av teknologien som ligger i sprederen.

– Etter vi begynte med seksjonskontroll og kjøring på GPS har vi full kontroll på hvor gjødselen havner og har mye mindre svinn. Tidligere så vi at en del kunstgjødsel havnet nedover i dalen ut mot elva og utover kantene til åkeren, men det er det slutt på nå, sier Morten.

Innstillinger i app og terminal

I Rauch AXIS EMC gjøres innstillinger via app og i terminalen på traktoren. Det er kun høyden som måles og stilles manuelt. I systemet kan man legge inn opptil 30 egne gjødselslag og enkelt veksle mellom de ulike gjødseltyper.

– Det er enkelt å bruke appen på telefonen for å velge gjødselslag, og det er en logisk meny der det er lett å finne innstillingene, synes Morten.

Morten har en hydraulisk modell, men Rauch har også en tilsvarende mekanisk variant. Den hydrauliske modellen har tre justeringsparametre; skivehastighet, nedlippspunkt og mengde. Til sammen bestemmer disse innstillingene nøyaktigheten på gjødslingen.

Nøyaktig måling av gjødsel

Jens Gjølga og Ole Jørgen Baarlid fra Eikmaskin har ankommet gården for å demonstrere samspillet mellom Fendt og Rauch AXIS EMC. De erfarer begge at Rauch baner vei når det gjelder presisjonsgjødsling.

– Rauch AXIS EMC har sensorer på hver spredeskive. Den registrerer dreiemomentet på skivene og sammenligner det med dreiemomentet på hovedgirkassen på sprederen. EMC teknologi jobber vesentlig raskere enn et målesystem basert på veieceller. Dette gir en nøyaktig måling av hvor mye gjødsel som går ut på skivene til enhver tid, forklarer Ole Jørgen Baarlid.

Gjødselen faller ned på skivene på en skånsom måte, som gjør at gjødselpartiklene ikke blir knust.

Avansert seksjonskontroll

Rauch AXIS EMC har avansert seksjonskontroll ned på én meter bredde. All justering, inkludert spredebredde skjer i terminalen til Fendt, men man må sette på skiver som er tilpasset spredebredden. Det finnes fire ulike skiver for spredebredder fra 12 - 42 meter.

Innstillingene finnes enkelt i Rauch-appen på telefonen 

– Dette er en genial app! Med enkle tastetrykk legger man inn gjødselslag og andre parametre, sier Jens Gjølga.

Når gjødselslaget er lagt inn forteller appen hvilken høyde sprederen skal justeres til, og så er det bare å overføre de siste verdiene fra appen og inn i terminalen i traktoren; nedslippspunkt, skivehastighet og breddeparameter.

Med GPS på traktoren ligger nå alt til rette for nøyaktig gjødsling.

– Med GPS blir kjøringen presis, og seksjonskontrollen til Rauch sørger for at du plasserer gjødselen der du ikke har gjødslet tidligere. I tillegg sørger dosering gjennom EMC-teknologi for at man doserer gjødselen svært nøyaktig, påpeker Jens. 

Etterspørsel etter avanserte spredere

Ole Jørgen ser at flere og flere etterspør avanserte gjødselspredere. Bare i år har Eiksenteret solgt over 40 spredere av modellen Rauch AXIS EMC.

– En Rauch AXIS er for mange inngangsbilletten til å drive presisjonsjordbruk. Dette er et redskap for de som er ute etter en nøyaktig og avansert gjødselspreder.

Men for å få full utnyttelse av teknologien lønner det seg å ha en traktor med GPS.  

– Når man kjøper en så avansert spreder så stiller det krav til traktor og autostyring. 
Fendt er en super traktor som er svært kompatibel og lett og stille inn.  Samspillet mellom Fendt og Rauch er helt suverent, avslutter Ole Jørgen Baarlid fra Eikmaskin.