Til toppen

Ilsbo sideforskyvning


Et tilbehør som monteres mellom traktor og redskap for å kunne forskyve redskapet trinnløst 60 cm både til høyre og venstre.

Ilsbo sideforskyvning finnes i to modeller.  Ilsbo S120/S120P er et tilbehør som monteres mellom traktoren og Ilsbo krattknuser. På denne måten kan du forskyve krattknuseren trinnløst 120 cm. Ønsker man å forenkle arbeidet på smalere partier, kan knuserne dras inn 60 cm nærmere traktoren, og 60 cm ut om man skulle trenge et større arbeidsområde. Den kan forskyves til både høyre og venstre. 

Sideforskyvningen passer Ilsbo M-serie.