Til toppen

Serigstad Digital Flowmaster


Få full kontroll over syretilsetning ved bruk av Serigstad GP- eller MP-pumper med Digital Flowmaster. Ulike styringsmoduser og systemer for automatisk start/stopp av pumpe gir mulighet for et høyt automatisert system.

Serigstad leverer et bredt spekter av ensileringsutstyr for produksjon av surfôr og silo samt tilsetting av næringsstoffer og ensileringsmiddel i fôrblandere. Det er essensielt med godt redskap som er brukervennlig. Det er her Digital Flowmaster kommer inn. Den er intuitivt designet og gir mulighet for nøyaktig dosering og gir god oversikt over reel flow og beholdning i fat/kanne. 
Automatiser prosessen med denne smarte løsningen som gir flerfoldige valg av styringsmodus, har støtte for automatisk start og stopp ved heving/senking av pickup, mulighet for automatisk tømming av GP-pumper og oversikt over gjenværende mengde i tank – du trenger nesten ikke følge med. 

Digital Flowmaster leveres standard som 12V løsning til høsteutstyr, men er også tilgjengelig som 230V løsning tiltenkt stasjonær bruk ved tilsetting av ensileringsmiddel i fôrblander.  

Enkel Betjening

Flowmasteren er enkel å bruke. Den betjenes via vrihjul og fysiske knapper slik at den skal kunne brukes under alle forhold. Displayet gir informasjon om innstilt flow, gjenværende mengde i fat og strømtrekk fra pumpe. 

Flowmasteren tilrettelegger for tilpasset bruk: 
1. Direkte kontroll (pumpeeffekt)
2. Flow innstilling (still inn ønsket flow)
3. Dosering tonn/time (utstyrskapasitet)
4. Batch (gitt mengde fordelt på tid)
5. Overordnet kontroll

Nøyaktig måling

Du får alltid nøyaktige målinger, da mengden måles av et flowmeter som er plassert på trykkslangen. Dette gir en god måling av den reelle tilsettingsmengden. 

Kompatibel

Digital Flowmaster er kompatibel med alle pumper fra Serigstad.. Styringen kommer med kabler som er ferdig forberedt for enkel oppkobling og installasjon. Den er også klargjort for mottak av automatisk start-/stoppsignal.