Til toppen
Nå blir Ilsbo norskprodusert

Fra neste år vil Ilsbo bli norskprodusert. Avtalen med Eiksenteret videreføres og den nye eieren Tokvam AS vil ha enda større fokus på produktutvikling. På bildet en Ilsbo M160S med S120 sideforskyvningsramme. Foto: Ilsbo.

Nå blir Ilsbo norskprodusert

Tokvam AS overtar produksjonen av Ilsbo-redskaper fra 2021 og viderefører avtalen med Eiksenteret om salg og service. Planen er å øke innovasjonstakten på de populære krattknuserne med særlig fokus på proff-segmentet.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Ilsbo

– Ilsbo krattknusere har vært et viktig og populært produkt hos Eiksenteret i mange år. Vi er fornøyd med at avtalen med Eiksenteret videreføres og at Tokvam AS som nye eiere vil ha enda større fokus på produktutvikling, sier administrerende direktør Trond Kjempekjenn i Eikmaskin.

Svenske Ilsbo ble etablert i 1985 av Leif Andersson og to kompanjonger. De er nå kjøpt opp av norske Tokvam AS, som flytter produksjonen til Reinsvoll på Toten fra 2021.

– Ilsbo krattknusere er viktige for å holde veikanter nede. Norske bønder og skogbrukere bruker krattknuseren til å opprettholde kulturlandskapet og hindre gjengroing når det blir mindre beiting. En meter gjengrodd kant rundt et jorde utgjør gjerne mange mål dyrket mark. At porteføljen nå får en ansiktsløfting ser vi positivt på, forteller produktspesialist Kristine B. Pedersen i Eikmaskin.

Tokvam AS ser fram til å utvikle den sterke merkevaren til Ilsbo videre.

– Vi er ydmyke og glade for å overta ansvaret for Ilsbo-porteføljen og vil øke fokuset på de produktene markedet etterspør. Det gjelder særlig innen proffsegmentet og entreprenøren som driver med kantklipping og veivedlikehold, men vi vil heller ikke glemme produktene som er rettet mot bonden og skogbrukeren, sier daglig leder Finn Kristian Tokvam i Tokvam AS.

– Eiksenteret har gjort en sterk jobb med Ilsbo-produktene over tid og vi ser frem til å videreføre dette samarbeidet som ny eier og produsent. Samarbeidet med tidligere eier er veldig godt og Leif Andersson er med oss videre i minst tre år for å videreutvikle porteføljen. Det ser vi også på som en styrke, legger han til.