Til toppen
image

Velg Ilsbo krattknusere til landskapspleie!

H-SERIEN

Hydraulisk drevne krattknusere med kjetting som kutteenhet for montering på kraner eller gravemaskiner.

M-SERIEN

Kraftuttaksdrevne krattknusere med kjettting som kutteenhet.

SNØBLAD / UNIVERSALBLAD

Universalblad tilpasset gravemaskiner.

B-SERIEN

Kraftuttaksdrevne krattknusere med kjettting som kutteenhet.

E-SERIEN

Krattknusere som er designet for bruk i rototilt på traktorgravere og gravemaskiner.

SIDEFORSKYVNING

Et tilbehør som monteres mellom traktor og redskap for å kunne forskyve redskapet trinnløst 60 cm både til høyre og venstre.