Til toppen

Ilsbo lager kvalitetssterke krattknusere. Nå produseres de og videreutvikles av Tokvam AS og er selvfølgelig å få ved ditt Eiksenter. Hos oss finner du både hydrauliske og mekaniske krattknusere. 

Uavhengig av om du skal rydde veikanter, jorder eller skog ILSBO har den perfekte klipperen til deg. 
 

Ilsbo H-serien Hydraulisk

Hydraulisk drevne krattknusere med kjetting som kutteenhet for montering på kraner eller gravemaskiner.

Ilsbo M-serien Mekansike

Kraftuttaksdrevne krattknusere med kjettting som kutteenhet.

SIDEFORSKYVNING

Et tilbehør som monteres mellom traktor og redskap for å kunne forskyve redskapet trinnløst 60 cm både til høyre og venstre.