Til toppen

SW serien


SW-serien fra KUHN består av 3 forskjellige som kan pakke både rund- og frikantballer.

SW 1114


SW 1114 fra Kuhn er en trepunktsmontert ballepakker for middels store firkantballer og rundballer opp til 1200 kilo. Den pakker firkantballer fra 80 centimeter x 60-90 centimeter og opptil 180 centimeter lengde og 180 centimeter store rundballer.

Pakkeren har en stor og sterk ramme med to par stålruller. Rullene danner en dyp og stabil stallekrybbe som gir jevn rotasjon og jevn og riktig filmoverlapping. Pakkebordet er lavt og det er enkelt å losse. 

Den hydrauliske filmkutteren griper godt om filmen og kuttetidspunktet kan justeres uavhengig av pakkebordets vinkel. Stor bevegelighet gjør den egnet for ulike ballestørrelse. 

Pressen kommer enten med kabel- eller elektrisk styring. 

SW 1114 kan leveres med ekstra brede støttelabber for stasjonær bruk. 

SW 1614


SW 1614 fra Kuhn er en slepemontert, selvlastende pakker for middels store firkantballer og rundballer opptil 800 kilo. Den pakker firkantballer fra 80 centimeter x 60-90 centimeter og opptil 180 centimeter lengde og 180 centimeter store rundballer.

Pakkeren har to justerbare stålruller som lager en dyp krybbe for ballen og sørger for jevn rotasjon og riktig overlapping. 

Konstruksjonen er lav med stor sporvidde og en ball kan transporteres på rammen samtidig som en annen ball pakkes. Den automatiske parallelle lastearmen gjør det enkelt å laste og pakke baller i alle værforhold. 

Den hydrauliske filmkutteren har stor slaglengde og passer varierende ballelengder. 

Pressen kommer enten med kabel- eller elektrisk styring. 

SW 1614 kan leveres med fire-rullers filmmagasin, hydraulisk hjulvending og ekstra motvekt.
 

SW 4014


SW 4014 fra Kuhn er en ny allsidig og selvlastende pakker for firkant- og rundballer med AutoLoad-system.  Den pakker store firkantballer og middels store rundballer opptil 1500 kilo.

AutoLoad sørger for kontinuerlig, automatisk lasting, pakking og lossing av ballene. Systemet skanner ballens lengde og stiller lastearmen inn automatisk for plukk. Dette skjer mens traktoren kjører. 

Den solide konstruksjonen har en innebygget hydraulisk glideramme og stor sporvidde som gjør pakkeren stabil. Tunnelkonstruksjonen gjør det enkelt å laste ballen og gir god oversikt over pakkeprosessen. 

Selve innpakningen av ballene skjer effektivt og kontrollert via IntelliWrap som bruker avansert elektronikk til å overvåke pakkeprosessen og filmoverlappingen. Avhengig av avling, lokale forhold og lagringsperiode kan du justere antall filmlag som skal legges på ballen.
 

 

RW serien

RW-serien fra KUHN består av 5 forskjellige modeller, både 3-punktsmonterte og slepemonterte.