Til toppen

ESPRO


ESPRO er en allsidig kombisåmaskin som også kan brukes direkte i pløgsle eller ved redusert jordarbeiding.

KUHN ESPRO RC er en profesjonell kombisåmaskin med stor kapasitet. Maskinen har en unik oppbygging med pakkevalse i front (valgfritt) etterfulgt av kraftige jordbearbeidingsskåler som opparbeider såbedet for de etterfølgende gjødselskålene. Gjødselskålene er hydraulisk dybdejusterbare fra førerplass.

Gjødselskålene plasserer gjødselen i ønsket dybde før hovedpakkehjulene. Pakkehjulene har en unik mønsterprofil som trykker gjødselkornene ned og sørger for en løs overflate hvor Seedflex såggregatet, som er plassert etter pakkehjulene, kan plassere såfrøene på en lett pakket såle hvor kapillærtransporten av vann er optimal.


Seedflex såaggregatets pakkehjul sørger for konstant og riktig dybdeplassering av såfrøet og etterharven gir en overflate med god struktur som vil være robust mot igjenslamming.
Maskinene leveres i 3 meter mekanisk utgave og 4 og 6 meter arbeidsbredder i luftassistert utgave. Kapasitet på opp til 45 kg fullgjødsel per dekar ved en kjørehastighet på 14 km/t gjør dette til en entreprenørmaskin med stor kapasitet.