Til toppen

Eiksenteret sponsor av Zuccarellostiftelsen

Eiksenteret støtter Zuccarellostiftelsen i den gode jobben de gjør for at alle barn skal ha mulighet til å drive med idrett og være i aktivitet.

- Alle barn i Norge skal få drive med idrett. Det er en utfordring at noen barn havner på sidelinjen. Det mener jeg burde være umulig i et så rikt land som Norge, sier Mats Zuccarello. Han etablerte Zuccarellostiftelsen i februar 2016, med mål om at ingen barn i Norge skulle havne på sidelinjen. 
- Idrett handler om vennskap og tilhørighet, men jeg mener også at du får en ekstra oppdragelse som er med å forberede deg på livet som kommer. Idretten er på en måte som et ekstra sett med foreldre. Du lærer mye om hvordan å fungere sammen med andre og hvilken betydning man selv har i et fellesskap. Og det viktigste av alt er at man skal ha det gøy, understreker Zuccarello. 

I dag finnes det vesentlige barrierer som hindrer barn i å drive med idrett, som familiens ressurser, bosted, nedsatt funksjonsevne, for å nevne noen. Siden 2016 har Zuccarellostiftelsen støttet 1500 barn over hele landet i idretter som hockey, fotball, håndball, undervannsrugby, trialsykling, motocross, svømming og turn for å nevne noen.

- Vi så at formålet med stiftelsen og det stiftelsen jobber for, at alle skal ha en lik mulighet til å delta på forskjellige aktiviteter, er sammenfallende med de gode holdningene Eik-kjeden står for. Zuccarellostiftelsen er en partner med gode verdier og som jobber for gode formål, sier Jon Magne Sæter, formann i styret i Eik kjedeforening.

- Med støtten fra Eik-kjeden kan vi støtte enda flere barn og unge inn i idretten. Det handler ikke om talentutvikling, men at barn skal få drive med idrett på et grunnleggende plan. Kvalitet er viktig i alt jeg gjør, både på og av isen. Eiksenteret leverer kvalitetsutstyr til landbruket, og det er viktig at bøndene har bra utstyr når de utfører en av de viktigste jobbene i Norge, sier Zuccarello.

Les også: