Til toppen
Det farlige livet som bonde

Ingen andre yrkesgrupper på fastlandet har flere dødsfall på grunn av ulykker enn bønder. Derfor har Eiksenteret innledet et samarbeid med First Aid Nordic om blant annet førstehjelpsutstyr og hjertestartere. Foto: Shutterstock.

Det farlige livet som bonde

Få yrkesgrupper er så utsatt for dødsfall og ulykker som bønder. Da er det viktig å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Eiksenteret har innledet et samarbeid med First Aid Nordic om blant annet førstehjelpsutstyr og hjertestartere.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Shutterstock

Paramedic Hugo Kjellemo i First Aid Nordic. – Norske bønder er utsatt for en rekke typer ulykker. Det kan være alvorlige kutt og avrivningsskader til slag og klemskader. Samtidig er det mange som jobber mye alene. Da er det viktig å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, forteller Hugo Kjellemo i First Aid Nordic (bildet til høyre).

Han er til daglig paramedic og har opplevd mange ulike skader. Bonde er noe av det farligste du kan være. Ingen andre yrkesgrupper på fastlandet har flere dødsfall på grunn av ulykker enn bønder, og bare i 2018 var det fem dødsfall. I tillegg er landbruket sterkt overrepresentert ved skader, og det er særlig unge menn som trekker opp statistikken. Tidlig innsats er viktig for å begrense ettervirkningene.

– Det å kunne rense sår, stoppe blødninger og i verste fall kunne ta vare på avrevne lemmer slik at de kan sys på igjen er viktig. Vi har førstehjelpsutstyr tilpasset livet til bønder og entreprenører, med alt fra bandasjer og rensevæske til midler for å skylle øynene hvis du får etsende produkter i dem. Får du for eksempel syre i øyet er det ikke sikkert vann er godt nok, du må ha noe som nøytraliserer PH-verdien, understreker Kjellemo.

I tillegg til førstehjelpsutstyr kan hjertestarter være en god investering. Den siste tiden har det vært særlig fokus på dette innen idretten, men slikt utstyr er viktig alle steder. Årlig opplever flere tusen personer hjertestands utenfor sykehus, og det er viktig å komme i gang med livreddende behandling før ambulansen kommer.

– Hele 75 prosent av alle med hjertestans trenger sjokk fra en hjertestarter for at hjertet skal pumpe regelmessig igjen. Da hjelper ikke tradisjonell hjerte og lungeredning alene. En mann som jobbet ved et fiskeoppdrettsanlegg fikk hjertestans ute på anlegget, men kollegaer var raskt på plass med en hjertestartet og fikk hjertet i gang. Når ambulansen kom hadde de ikke hjertestarter med seg, så de tok med den som var på plassen. Denne mannen overlevde, men det viser hvor viktig det er å ha utstyr tilgjengelig, forteller Jan Palm i First Aid Nordic.

Eiksenteret vil fremover har økt fokus på HMS for bønder gjennom «Med hjerte for bonden». Du kan lese mer om det her.

FØRSTEHJELPSPRODUKTER | MED HJERTE FOR BONDEN | KONTAKT DITT EIKSENTER