Til toppen

Bondevettregler

Viste du at det å være bonde er et av Norges farligste yrker? I følge Bygdeforsking (2013) utsettes minst seks prosent av bøndene for en ulykke med personskade hvert år. Dette er ulykker som er typsk "skulle bare"-ulykker, men også ulykker som oppstår under arbeid med farlig teknisk utstyr. Derfor har Eiksenteret i samarbeid med norske bønder laget bondevettreglene:

1. Si alltid fra hvor du er

2. Ha alltid med deg mobiltelefon

3. Kle deg etter arbeidsoppgavene og værforholdene

4. Ha alltid med deg førstehjelpsutstyr og refleksvest i traktor og skurtresker

5. Bruk alltid sikkerhetsbelte i traktoren

6. Bruk alltid egnet verneutstyr 

7. Sett deg inn i sikkerhetsforskriftene til traktor og redskap 

8. Ta deg pauser og stopp i tide. Husk at uten mat, drikke og hvile duger bonden ikke

9. Ta imot hjelp fra andre. Lytt til erfarne fagfolk

10. Ta vare på deg selv og medbønder. Plei det sosiale nettverket ditt

 

Husk også nødetatenes telefonnummer:

110 - Brann | 112 - Politi | 113 - Ambulanse