Til toppen
Anbefaler Hardi lavdriftsdyser

Bruk av lavdriftsdyser på Hardi-sprøyter gir flere fordeler. NLR Agder kåret Hardi Minidrift Duo 103 til vinner i en omfattende test av 15 ulike dyser. Foto: Hardi.

Anbefaler Hardi lavdriftsdyser

Bytter du til lavdriftsdyser på Hardi-sprøyter får du mindre avdrift og kan sprøyte mer nøyaktig ved lavere trykk. I en stor test Norsk Landbruksrådgivning i Agder har gjort kårer de Hardi Minidrift Duo 103 som vinner.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Hardi

– Med lavdriftsdyser produseres større dråper ved samme trykk, og du får mindre avdrift. Det betyr at du kan sprøyte nærmere bekker og andre vannveier. Med mindre avdrift reduserer du bruk av plantevernmidler, forklarer Tore Bjerknes i Hardi Norge.

Norsk Landbruksrådgivning i Agder trekker i sin omfattende test av 15 ulike dyser frem Hardi Minidrift Duo 03 som vinner, med god sprøytedekning og god effekt på smått nyspirt ugras. Testen er gjennomført i 2018 og 2019, og har testet dekningsgrad og biologisk effekt mot ugras i korn.

– NLR Agder viser til at sprøyting med standard flatdyser gir mye små dråper, som i vind gir dårligere sprøyteresultat. Derfor er de også tydelige i sin anbefaling om at bøndene bør bytte til lavdriftsdyse. Du rekker mer på en tank og bruker dermed mindre tid til fylling. Og ikke minst får du gjort skikkelig jobb selv når det blåser.

Testen viste at vanlige flatdyser har avdrift på opptil fire meter fra bommen, mens lavdriftsdyser bare har halvannen meter avdrift. Med 1,5 bar trykk får du 90 prosent avstandsreduksjon. Når du sprøyter med bladvirkende middel er 15 liter/daa nok, mens det med jordvirkende middel trenges 20-30 liter/daa.

– Mattilsynet er i ferd med å vedta et nytt regelverk for avstandsgrenser. Med lavdriftsdyser kan du sprøyte ned til tre meter, og det gjør det enda mer attraktivt å bytte til denne typen dyser, understreker Bjerknes.